Aanval op anorexia: ‘Die achttien weken op de wachtlijst waren een hel’

Het kabinet wil de komende tien jaar het aantal ernstig zieke jongeren met een eetstoornis - vooral anorexia - flink terugdringen. Er  komen twee speciale kenniscentra voor de aanpak van eetstoornissen en er wordt een werkwijze opgesteld om patiënten minder te voeden onder dwang. Ouders van anorexia-patiënten zijn opgelucht. ‘Mijn dochter stond 18 weken op een wachtlijst.’

Een eetstoornis kan zich ontwikkelen tot een onverslaanbare ziekte met in zo‘n tien procent van de gevallen de dood als gevolg. Een kwart van de jonge vrouwen geneest niet. Zij komen in een zwaar hulpverleningstraject terecht. In de ergste gevallen moeten patiënten zelfs onder dwang in leven worden gehouden via een sonde met voeding of vocht.

Een groep met experts op het gebied van eetstoornissen (K-EET) heeft op verzoek van minister De Jonge (Volksgezondheid) een plan van aanpak gemaakt. Daarin staat hoe we binnen tien jaar het aantal met de dood bedreigde jongeren door deze aandoeningen ‘significant’ kunnen laten dalen. De minister van Volksgezondheid deelt die ambitie, meldt hij vandaag in een Kamerbrief: ‘Ik wil een structurele verbetering van de gehele keten van zorg voor kinderen en jongeren met eetstoornissen, in het bijzonder anorexia nervosa.’

Volledig scherm
De dochter van Saskia Schnitzler worstelde lang met anorexia. ‘De ziekte nam haar over als een zwarte schaduw.’ © Saskia Berdenis van Berlekom

Bredere doelgroep

In 2020 komen er als proef twee regionale expertisecentra voor eetstoornissen. In 2021 wil de bewindsman dit initiatief uitbreiden naar meerdere centra voor een bredere doelgroep. Denk dan bijvoorbeeld aan jongeren met een stoornis in het autistisch spectrum, die daardoor ziekten zoals anorexia hebben ontwikkeld. Nu is een veelgehoorde klacht onder ouders dat deze patiënten geen hulp op maat krijgen, waardoor hun aandoeningen alleen maar verergeren.

Minister De Jonge vindt het verder heel belangrijk dat een nieuwe werkwijze wordt opgesteld met afspraken over het toepassen van dwang(voeding) bij eetstoornissen. “Dwangvoeding is een allerlaatste stap die we zoveel mogelijk moeten voorkomen.”