Een bouwplaats in Utrecht.
Volledig scherm
Een bouwplaats in Utrecht. © ANP

Raad van State: niet zomaar vrijstelling projecten met kleine stikstofuitstoot

Het kabinet zal veel meer maatregelen moeten nemen om de natuur te beschermen, voordat bouwprojecten met een relatief kleine stikstofuitstoot kunnen worden vrijgesteld van een tijdrovend vergunningstraject. Dat meldt de Raad van State vandaag in een kritisch advies over de wetgeving die Minister Schouten voorstelt. 

De minister (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit)  wil onder meer bouwprojecten waarbij maar weinig stikstof in de lucht komt, vrijstellen van natuurvergunningen. Ze kondigde onlangs aan dat het kabinet laat onderzoeken of voor bijvoorbeeld de woningbouw een zogenoemde drempelwaarde kan worden ingesteld. Projecten waarvan de stikstofuitstoot onder die grens blijft, zouden dan gewoon door kunnen gaan.

De Raad van State (het hoogste adviesorgaan van de regering), die daar op verzoek van het kabinet naar heeft gekeken, komt tot de conclusie dat zo’n drempelwaarde er niet zomaar kan komen. Eerst moeten maatregelen worden genomen die ervoor zorgen dat de natuur voldoende wordt beschermd tegen de gezamenlijke uitstoot van alle vrij te stellen projecten. Bovendien moet de aanpak per gebied verschillen. Op plekken waar de natuur er slechter aan toe is, zijn volgens de Raad van State steviger maatregelen nodig en zullen de mogelijkheden voor een algemene vrijstelling van projecten op grond van een drempelwaarde beperkter zijn. ,,Een ecologische onderbouwing is nodig.”

Ook Greenpeace vindt dat het kabinet ‘voor de feiten wegloopt’. Volgens de milieuorganisatie moet het kabinet terug naar de tekentafel en kan het de veehouderij als belangrijkste sector die stikstof uitstoot niet blijven ontzien. ,,Dat betekent een transitie naar ecologische landbouw met minder dieren. Op korte termijn kan het kabinet aan de slag met verplichte weidegang voor koeien en de import van soja voor veevoer drastisch verminderen.”

Klimaatplan

Gisteren maakte de Raad van State ook de eerste beschouwingen over de klimaatplannen van het kabinet tot 2030 bekend. De Raad van State spreekt van ‘stevig klimaatbeleid’, maar dat het nog niet genoeg is.  Zoals het Planbureau voor de Leefomgeving eerder al concludeerde, zijn er aanvullende en meer ingrijpende maatregelen nodig om in 2030 een broeikasgasreductie van 49% te behalen. De Raad van State benadrukt dat draagvlak nodig is en dat de baten van de klimaat- en energietransitie duidelijk gemaakt moeten worden.