Volledig scherm
© Lars Smook

Blog | Donderende giftreinen in Twente en de prijs van veiligheid

Dagelijks denderen er giftreinen door Twente. Eigenlijk is het krankzinnig wat er op het spoor gebeurt, zei onlangs een Hengelose actievoerder. Dat vinden ook de provinciebesturen van Noord-Brabant en Limburg. Ze stuurden deze week een brief aan staatssecretaris Sharon Dijksma (Infrastructuur en Milieu). Ze willen weten waar ze zich op moeten voorbereiden als zich een calamiteit voordoet en hoeveel giftreinen er daar passeren.

Dat overzicht is er al voor Twente. Het aantal ketelwagons met brandbare gassen steeg van 165 in 2014 naar ruim 3000 in 2015. Een toename van 1700 procent en een forse overschrijding van het risicoplafond. Als Dijksma terug is van de camping, wil ze kijken wat ze er aan kan doen.

Ik verwacht er weinig van. Het wordt niet eenvoudig het aantal goederentreinen door Twentse steden te verminderen, heeft de bewindsvrouw uit Enschede op voorhand verklaart. Dan weet je het wel.

Er is uitgekomen waar Ank Bijleveld zo’n 25 jaar geleden al voor waarschuwde. Als toenmalige Tweede Kamerlid hadden we haar uitgenodigd voor een politiek café om haar ervaringen in de Haagse, politieke slangenkuil met ons te delen. Ze was echter gekomen om Twente wakker te schudden.

De Betuwelijn kwam er aan, maar niemand had het hier over de noordelijke aftakking ervan, was haar opgevallen. Het was de volgende dag de opening van de krant en de aanzet voor bezorgde burgers zich te organiseren.

Als bewoner van de omgeving van het spoor was ik betrokken bij de oprichting van TNO, de vrij gekozen afkorting van Twentelijn Niet door Oldenzaal. Want destijds werd nog uitgegaan van een noordelijke variant van de Betuwelijn. Die is er nooit gekomen. Na de miljarden verslindende hoofdas verdween de geplande aanleg van een noordtak door Gelderland en Overijssel definitief uit beeld. De extra goederentreinen kwamen er wel.

Daarvoor zijn de rails hier en daar opgeknapt en geluidsschermen geplaatst. Sommige aanwonenden mochten met belastinggeld hun zolderverdieping isoleren. Lapmiddelen, in een poging bewoners koest te houden. Klachten over scheurvorming in muren en geluidsoverlast blijven. Niet verwonderlijk, want de huidige spoorlijnen door Overijssel dateren uit de negentiende eeuw. Het is of je het moderne goederenvervoer over een bospad wilt laten lopen, typeert RONA (Regionaal Overleg Noordelijke Aftakking). Met alle risico’s van dien.

Daar wordt even bij stil gestaan als er een trein uit de rails loopt, zoals in november 2013 in Borne. Gelukkig waren er geen slachtoffers. De schade aan het spoor is keurig hersteld. Daar blijft het bij. Een goede oplossing zal er niet komen, vrees ik. Volgens het Economisch Instituut voor de Bouw komt Nederland de komende jaren ruim acht miljard euro te kort voor investeringen in spoor en wegen.

Ondertussen hoor ik steeds meer goederentreinen voorbij razen. Vooral ‘s nachts, alsof er iets gebeurt dat het daglicht niet kan verdragen. In deze zwoele zomernachten staan bij ons de ramen wijd open. Op het tijdstip dat ik doorgaans mijn bed op zoek, komt er een goederentrein voorbij. Als de wind onze kant opblaast, duurt het eindeloos totdat het geluid wegsterft.

Dan vraag ik me af waarmee al die wagons zijn gevuld. Waarna ik met een ongerust gevoel de slaap probeer te vatten.

Bert Hellegers

Blogs