180 zangers, toneelspelers en figuranten bereiden zich in kou voor op Passiespelen in Hertme

videoHERTME - Storm of niet, in Hertme wordt gewoon gerepeteerd.Elke zaterdag tot en met Pasen bereiden 180 zangers, toneelspelers en figuranten zich voor op ‘De Strijd’, een eigentijdse uitvoering van de passiespelen.