180 zangers, toneelspelers en figuranten bereiden zich in kou voor op Passiespelen in Hertme

videoHERTME - Storm of niet, in Hertme wordt gewoon gerepeteerd.Elke zaterdag tot en met Pasen bereiden 180 zangers, toneelspelers en figuranten zich voor op ‘De Strijd’, een eigentijdse uitvoering van de passiespelen.

Hengelo e.o.