Volledig scherm
Foto ter illustratie. © ANP XTRA

50.000 euro per jaar nodig voor de Groene Poort in Borne

BORNE - Er is meer geld nodig voor projecten in het buitengebied de Groene Poort. Het college wil de komende jaren 50.000 euro extra uittrekken.

"Het buitengebied is in beweging", zegt wethouder Herman Mulder. "De druk op het buitengebied neemt toe door onder meer groei van de Bornsche Maten, de aanleg van zonnepanelenweiden, maar ook door initiatieven van onderaf. De gemeente Borne heeft al twee van die initiatieven financieel gesteund: de verplaatsing van het spookhuis in Hertme en zorgcamping De Köller. Daar komt straks de inrichting van het belevingspark Bonte Koe bij het Dijkhuis bij." Dit laatste project kost 180.000 euro, de gemeente draagt 22.000 euro bij.

Acht miljoen

Dat er meer op het buitengebied afkomt dan aanvankelijk gedacht, werd onlangs vastgesteld door de Groene Metropool Twente. Dat is een samenwerkingsverband van tien Twentse gemeenten, Landschap Overijssel, LTO-Noord, AOC Oost en Waterschap Vechtstromen. Mulder meent dat ook Borne op die ontwikkelingen moet inspelen. Gedurende de periode 2007-2015 is al 8 miljoen euro gestoken in de Groene Poort. Het aandeel van de gemeente bedroeg 1,3 miljoen. 

Om deze grootschalige investeringen niet teniet te doen gaan, stelde de raad een vervolg op tot 2018. Daarvoor werd jaarlijks 50.000 euro uitgetrokken. Voor de periode daarna is geen geld gereserveerd, waardoor stilstand dreigt op het gebied van het vergroten van het toeristische en recreatieve aanbod, plattelandsontwikkeling, leefbaarheid en verbetering van biodiversiteit. Daarom is het voorstel jaarlijks structureel 50.000 euro te reserveren.

Hengelo e.o.