Volledig scherm
© Christian van der Meij

Aan de slag met Borne in 2030

BORNE - De politiek heeft de aanzet gegeven. Tijd voor de burgers om Mijn Borne 2030 om te zetten in daden.


Mooie resultaten heeft het opgeleverd, Mijn Borne 2030. Maar nu is het tijd dat er ook iets gedaan wordt met de ideeën over hoe inwoners hun dorp over veertien jaar zien. Dus houdt de Stichting Borne Duurzaam een ‘burgertop’ over de toekomst van het ‘dynamische dorp’ dat Borne voor ogen heeft.

Afspiegeling
Die top moet bestaan uit inwoners die een afspiegeling vormen van de Bornse samenleving. Daarom worden steekproefsgewijs uitnodigingen gestuurd. „Wij denken dat we 1.500 tot 2.000 uitnodigingen moeten sturen om uiteindelijk 200 tot 300 deelnemers te krijgen”, schetst Ton Remmers, de voorzitter van de stichting.

De initiatiefnemers hopen zoveel mogelijk verschillende Bornenaren bijeen te brengen. De meningen mogen stevig uiteenlopen. „Je hoeft het niet eens te zijn met elkaar”, zegt Arjan Bijker. „Het gaat niet om consensus, het gaat om ideeën”, vult Remmers aan. Roelof Jan Naaktgeboren: „Ik zie het als een kans om als burger te zeggen wat je vindt, zonder dat iemand je stuurt.”

Alle Meningen
En dat is wat het drietal voor ogen heeft: alle meningen tellen mee. En de politiek komt aan de beurt nadat de burgers gesproken hebben. Want dat is wel de insteek: alles wat de conferentie in oktober oplevert moet door de Bornse politiek opgepakt worden om er een vervolg aan te geven. Over het tijdstip is nagedacht. Remmers: „Met het resultaat van die dag focussen we ons wel op de Bornse politiek. Er komt een opdracht uit naar voren. Volgend jaar zijn de landelijke verkiezingen, in 2018 de gemeenteraadsverkiezingen. Al die fracties hebben dan mooi de tijd om dit op te nemen in hun verkiezingsprogramma. Dan kunnen ze laten zien wat zij er mee doen.”

Aan de bak
Het is niet de bedoeling dat alleen de politiek ermee aan de slag gaat. Heel Borne moet aan de bak. „Die dag stellen wij de vraag: Wat moet de gemeente doen en wat kunnen wij zelf doen?”, legt Remmers uit. De opzet van de bijeenkomst is volgens het G1000-principe: een burgertop waar inwoners samen bepalen wat zij belangrijk vinden voor hun stad of dorp. De 1.000 staat voor het aantal deelnemers, zoals G10 staat voor de tien landen die als belangrijkste economische machten worden gezien. Maar dat getal van 1.000 is voor Borne niet heel realistisch.

Stemkastjes
​Remmers verwijst ook naar het Open Podium over sport dat vorige week werd gehouden. De opzet van deze burgertop zal daar niet veel van afwijken. Alleen worden deelnemers in groepen van tien verdeeld waarin zij de onderwerpen aandragen die volgens hen de komende jaren op de agenda moeten. Het gebruik van bijvoorbeeld stemkastjes en digitale schermen moet uiteindelijk een prioriteitenlijst opleveren met bovenaan de meest genoemde onderwerpen. Verder kunnen mensen op de top al aangeven aan welke zaken zij willen bijdragen en op welke wijze dat kan. Want dat is de insteek: de zaken moeten nu ook tot uitvoering komen. Remmers: „We willen nieuw leven inblazen in het proces Borne 2030.” Naaktgeboren: „Er zijn mensen die denken en mensen die doen. De meesten doen overigens allebei, maar de één denkt wat meer en de ander doet wat meer. Mijn Borne 2030 was bedenken hoe het nou moet, de stap daarna is om de doeners er aan te verbinden.”

Hengelo e.o.