Volledig scherm
© Wouter Borre

Bewoners Borne-West willen luchtonderzoek

BORNE - Bewoners van Borne-West proberen bij de politiek een gedegen luchtonderzoek gedaan te krijgen. Zowel gemeente, als provincie en rijk worden aangeschreven met het verzoek om de uitstoot van auto’s rond de woonwijken volgens de Europese standaard te meten.

De luchtonderzoeken die tot nu toe zijn uitgevoerd, zijn berekeningen gebaseerd op uitstootgegevens van auto’s die allang achterhaald zijn. Die nieuwe metingen moeten dan gebeuren met kastjes die de daadwerkelijke uitstoot meten, zodat een goed beeld ontstaat van de vervuiling waar bewoners mee geconfronteerd worden. De drie overheden worden aangesproken op hun verantwoordelijkheid als wegbeheerders in de omgeving: gemeente als wegbeheerder van de zuidelijke randweg, Rijkswaterstaat die over A1 en A35 gaat, en provincie die mede verantwoordelijk lijkt te worden voor de nieuwe gemeentelijke verbindingsweg, die straks op de randweg aan zal sluiten.

Beste weg
Het is volgens mede-initiatiefnemer Paul Cohn de beste weg om te bewandelen. Door de overheid de gelegenheid te geven nu op te treden, kan de bewoners niet worden verweten onnodig hard van stapel te lopen. Gezamenlijk optrekken is nog altijd de beste weg.

Vertrouwen
Het vertrouwen in medewerking van de overheid is desalniettemin klein. Alledrie bestuurslagen waren uitgenodigd voor de bijeenkomst die vorige week werd gehouden voor wijkbewoners, geen van drieën waren vertegenwoordigd. Vooral dat er niemand van de Bornse gemeenteraad was, steekt. Bewoners waren er meer dan op gerekend: zo’n 25 bezoekers telden Cohn en mede-initiatiefnemer Roel Martens. Daaronder ook enkele vertegenwoordigers van milieuorganisaties.

Daadwerkelijke uitstoot
Cohn en Martens informeerden bezoekers over het probleem van luchtvervuiling en hoe de gehanteerde berekeningen de daadwerkelijke uitstoot niet goed weergeven. Ook is er informatie gegeven over verschillende meetmethoden die een reëler beeld geven van de daadwerkelijke verontreiniging. Verder is gesproken over zelf metingen laten verrichten als de overheid niet wil meewerken aan het onderzoek.

Zelf onderzoeken
Mocht het zover komen, dan willen Cohn en Martens zelf onderzoek laten doen. In dat geval wordt middels crowdfunding betaald voor het onderzoek. Geld dat mogelijk later nog op gemeente, rijk en of provincie wordt verhaald. Dat is volgens Cohn in andere plaatsen al eerder gebeurd, waarbij de rechter de instanties veroordeelde tot zowel betaling van de kosten van de rechtszaak als de metingen.

Hengelo e.o.