Volledig scherm
© Lars Smook

Borne heeft weer geld voor nieuw beleidBORNE - Na jaren van bezuinigen zit er weer lucht in de begroting van Borne. Er is weer geld om nieuw beleid vorm te geven. De begroting kent de komende vier jaar een positief saldo. Dat maakt iets extra’s mogelijk.


Eindelijk de Oude Deldensestraat op de schop, achterstallig onderhoud plegen aan speeltoestellen of misschien de hondenbelasting afschaffen. Op de begroting voor het komend jaar houdt Borne onder de streep nog 120.000 euro over om dergelijke wensen van de gemeenteraad te realiseren. Het is aan de raad om te beslissen welke projecten worden uitgevoerd.

Meer geld

Een aantal grote projecten die de afgelopen jaren veel geld opslokten zijn inmiddels (zo goed als) afgerond. De Veste, Zuidelijke Randweg, de decentralisaties (WMO en jeugdzorg) en de grote bezuinigingsoperatie van de afgelopen jaren vergen niet langer grote investeringen. Tegelijkertijd komt er meer geld binnen van het rijk en zijn de uitgaven dankzij die bezuinigingen tegenwoordig lager.

Nieuw beleid

Onder de streep blijft er geld over. Daarvan stelt het college voor om 109.000 euro uit te trekken voor onder meer wijkcoördinatie, hondenbeleid en de herinrichting van de Veldovenweg en Leemweg met vrijvalriool.
Verder willen B en W 1,8 miljoen gebruiken voor onderhoud aan onroerende zaken, herinrichting van de begraafplaats, buurtbonnen voor bewonersinitiatieven, ontwikkelen van speelbeleid, invoeren van de oranje afvalbak, herinrichting van de Oude Deldensestraat en de overweg Deldensestraat. Ook wil het college 1 miljoen reserveren voor alle andere stappen die de doorstroming van verkeer in en om Borne verbeteren.

Spaarpotje

De begroting telt voor 2017 ruim 63 miljoen euro aan lasten die al vastliggen. De inkomsten bedragen bijna 64 miljoen. Daartussen zit een verschil van ruim 7 ton. Als de voorstellen van B en W doorgaan is nog 120.00 euro beschikbaar voor bijvoorbeeld afschaffen van hondenbelasting en de gewenste verbeteringen van interne planning en controle. In 2018 is er zelfs 417.000 euro over, in 2019 157.000 en in 2020 17.000.
Herman Mulder: „Het perspectief is beter dan het in de afgelopen 6,5 jaar dat ik wethouder Financiën was, ooit was.” Voor de gemeenteraad na de verkiezingen in 2018 wil het college een klein spaarpotje instellen van 35.000 euro per jaar, om ook straks nog nieuw beleid mee te ontwikkelen.

Gemeenteraadsvergadering

De begroting wordt op dinsdag 8 november in de gemeenteraadsvergadering behandeld.

Hengelo e.o.