Volledig scherm
Zo zou de toekomstige mestfabriek op Elhorst Vloedbelt er volgens Twence uit gaan zien. © Publiciteitsfoto Twence

Borne wil regie over totstandkoming mestvergister terug

ZENDEREN/ZWOLLE - De regie over de totstandkoming van de mestvergister in Zenderen moet bij de gemeente Borne blijven. De provincie moet het in december genomen inpassingsbesluit daarom terugdraaien. Dat staat in een brief die Borne naar de provincie Overijssel stuurde.

Burgemeester en wethouders van Borne zeggen dat in augustus al een bestemmingsplan klaar kan zijn voor het gebied Elhorst Vloedbelt, tussen Zenderen en Almelo. Daar, op de stortplaats die niet gebruikt wordt, wil Twence een mestvergister bouwen. Borne tekende echter met succes beroep aan tegen dat plan. Vervolgens besloten Gedeputeerde Staten een provinciaal inpassingsplan te gaan maken, waarmee de gemeente Borne buitenspel wordt gezet.

Versneld

Door aan te geven dat met een soort versnelde procedure in augustus al een nieuw bestemmingsplan klaar kan zijn, suggereert Borne dat dan ook de bouw van een mestvergister zou kunnen beginnen. Tegelijk voegt verantwoordelijk wethouder Herman Mulder van Borne er aan toe dat die bestemmingsprocedure niet per definitie betekent dat de mestvergister er ook komt.

Samenleving

De essentie is volgens burgemeester Rob Welten van Borne dat de inwoners van Zenderen en Borne betrokken moeten worden bij het nieuwe bestemmingsplan. „De verwachting in de samenleving was dat wanneer Elhorst Vloedbelt niet meer gebruikt zou worden voor het storten van afval, er een discussie gevoerd zou worden over een alternatieve invulling. Door alleen een besluit te nemen over wel of geen mestvergister, voelt men zich gepasseerd.”

Ronde tafelgesprekken

In de brief aan GS stelt Borne een ‘open planproces’ voor met ronde tafelgesprekken en een algemene inspraakbijeenkomst, waarbij zowel de belangen van de agrariërs als inwoners van Zenderen meegenomen kunnen worden. Die procedure zou de gebruikelijke terinzagelegging van het bestemmingsplan kunnen vervangen, waardoor het bestemmingsplan medio augustis in werking zou kunnen treden.

Verantwoordelijk gedeputeerde Annemieke Traag wil niet op de brief van Borne reageren.

Hengelo e.o.