Volledig scherm
© Emiel Muijderman

Bornse basisscholen 'De Esch en 't Oldhof verdwijnen

BORNE - Ouders moeten in de toekomst iets te kiezen hebben als het om onderwijs voor hun kinderen gaat. Met dat uitgangspunt in het achterhoofd kiezen Stichting Marcant-BSV en Stichting KOMT toch voor sluiting van De Esch en op termijn ook ’t Oldhof.

Het is de visie van het onderwijs, nu is de gemeente aan zet, die het Integraal Huisvestingsplan moet opstellen. Het college van B en W kiest er in elk geval voor om dat op basis van deze visie te doen.

Die keuzemogelijkheden voor ouders zijn er als Borne haar middelen vooral inzet voor stevige scholen met 250 tot 400 leerlingen. Die beschikken dan over voldoende leerkrachten en leermiddelen om een heldere en krachtige onderwijsvisie neer te zetten. Dat wordt lastiger als kleine relatief dure (dis)locaties overeind worden gehouden en er vervolgens ook nog her en der klaslokalen leeg blijven staan omdat andere scholen leeglopen.

Bewust
De schoolbesturen hebben er heel bewust voor gekozen om de kleintjes in Hertme en Zenderen, St Aegidius en St. Stephanus, in de benen te houden.
De Esch in de benen houden kost echter acht ton tot een miljoen euro, geld dat er niet is bij de schoolbesturen. Verhuizen naar hoofdlocatie ’t Iemnschelf kost 340.000 tot 500.000 euro, omdat daar enkele noodlokalen nodig zijn. ’t Oldhof zal verhuizen naar de Jan Ligthartstchool, nadat hier een nieuw schoolgebouw is verrezen. Op termijn zullen de twee meer samenwerken en waarschijnlijk naar een fusie toewerken. Net als De Wheele en Sprankel die naast elkaar aan de Welemanstraat huizen en Prisma en Iemnschelf aan het Fioringras.

Kosten
De kosten voor huisvesting in Borne zijn hoog. Minder gebouwen kosten minder aan onderhoud en er zijn minder kleine klassen of combinatieklassen, die relatief duur zijn. Intern begeleiders en directeuren worden efficiënter ingezet. Om die reden is afgelopen jaren al begonnen met samenvoegen van kleine scholen, als De Zeppelin, Zonnebloem, Hooiberg en De Regenboog.

Toekomst
In de toekomst zal het aantal leerlingen in Borne met 18 procent stijgen, maar deze stijging komt volledig uit de Bornsche Maten. De Vonder en de Beekparkschool staat dus nog groei te wachten en wellicht De Wheele. Het merendeel van de wijken kent echter vooral terugloop van leerlingen.

Voor de schoolbesturen allemaal rationele argumenten om toch te kiezen voor grotere scholen op vijf locaties. Die liggen zo verspreid dat kinderen binnen een straal van een kilometer rond hun huis naar een basisschool kunnen.

Voorkeur
De voorkeur gaat uit naar scholen van 250 tot 400 leerlingen die zich van elkaar onderscheiden door hun visie op onderwijs. Dat kan door te kiezen voor Dalton, Jenaplan of Montessori, maar ook door bijvoorbeeld, zoals Prisma te kiezen voor excellente school, voor ict en technologie of juist voor extra zorg en ondersteuning.

Tekort
De Vonder kampt komend schooljaar waarschijnlijk al met een tekort aan lokalen. Bij de bouw was al rekening gehouden met sterke groei, alleen niet in dit tempo. De school moet komend schooljaar al worden verbouwd en krijgt een verdieping erbij. Vervolgens is het de bedoeling dat De Esch in augustus 2018 is verhuisd, zodat de noodzakelijke noodlokalen de tweede prioriteit vormen. Daarna moet de nieuwbouw voor de Jan Ligthartschool er echt komen. Daar is al jaren geen groot onderhoud meer gedaan in afwachting hiervan. Deze staat voor 2019/2020 gepland.

Volledig scherm
© Emiel Muijderman
Volledig scherm
© Emiel Muijderman
Volledig scherm
© Emiel Muijderman

Hengelo e.o.