Volledig scherm
© Emiel Muijderman

Camera’s houden bij waar auto’s in en om Borne heen gaan

BORNE - Met camera’s worden komende jaren de aantallen auto’s en overig verkeer bij gehouden om het effect van de rondwegen te meten.


Het effect van zowel de Zuidelijke Randweg als de Gemeentelijke verbindingsweg op de verkeersbewegingen in en om Borne, wordt komende jaren gemeten. Op strategische punten in en vooral om het dorp wordt het aantal auto’s geteld. Door dat elke twee jaar te doen, moet duidelijk worden of daar het verkeer toe- of afneemt na aanleg van de rondwegen.

Bestemming

Ook worden de kentekens bijgehouden en bekeken waar deze auto’s heen gaan. Door dit op verschillende invalswegen van het dorp te doen, is te zien of een voertuig Borne zelf als bestemming heeft of dat het bijvoorbeeld door rijdt naar Zenderen of Saasveld.

Nulmeting

Het meten begint met een nulmeting dit najaar. Eind 2016 wordt de Zuidelijke Randweg geopend. Voor die tijd moet bekend zijn hoeveel verkeer op dit moment van welke wegen gebruik maakt. Twee jaar later wordt, als de Randweg eenmaal is geopend, opnieuw gemeten. Op dat moment moet het veranderde rijgedrag van de passanten zijn gestabiliseerd en ontstaat een reëel beeld van de gevolgen van de weg op verkeersstromen.

Verbindingsweg

Dat wordt in 2020 herhaald. Dat keer zal het slechts met tellingen door mensen gebeuren omdat niet veel afwijking wordt verwacht. Er zijn dan geen nieuwe wegen aangelegd. In 2022 is de verbindingsweg aan de westrand aangelegd. Dat jaar volgt de vierde telling, opnieuw met camera’s omdat deze meer gegevens kunnen verwerken.

Totaalvisie

De metingen worden gedaan op aandringen van de gemeenteraad nadat de totaalvisie is aangenomen, waarin onder meer de gemeentelijke verbindingsweg en de ondertunneling van het spoor zijn opgenomen.
Rond het dorp wordt gemeten op de N743 uit Almelo, N744 uit Albergen, de Weerseloseweg, Bornsestraat, Deldensestraat, De Kluft en Bornerbroeksestraat en later ook de Zuidelijke Randweg. In het dorp op de Oonksweg, Europastraat en van Bönninghausenstraat.

Hengelo e.o.