Volledig scherm
© Lars Smook

De kip en het ei bij het Bornse afval

Bornenaren hadden dit jaar 30 tot 70 euro kunnen besparen op afvalinzameling. Maar gemeenteraad en wethouder worden het niet eens.


Beschouwing

Door Loes Geerdink

De gescheiden afvalinzameling in Borne lijkt in een merkwaardig kip en ei-verhaal te verzanden. Iedereen wil graag dat er (nog) meer en beter wordt gescheiden. Vanwege het milieu, maar ook omdat dit een enorme besparing op de stortkosten oplevert. Maar tot nu toe worden de raad en de wethouder het maar niet eens over de verdere verfijning van de afvalscheiding. Met als gevolg dat de besparing voor de burgers (30 tot 70 euro per jaar, blijkt in andere gemeenten) er maar niet komt.

Oranje containers

Wethouder Michel Kotteman is enthousiast. Gezien de resultaten bij andere gemeenten wil hij zo snel mogelijk aan de slag. In november stelde hij voor om oranje containers bij huis te plaatsen en vervolgens ondergrondse containers voor restafval op centraal gelegen plekken in de buurt. De raad wilde echter eerst weten welke keuzes Borne kan maken, wat elke keuze kost en tot welke besparingen dat leidt. Alleen zo kon een afgewogen beslissing worden genomen. Kotteman nam het voorstel terug.

Stappen

Deze maand werd een nieuw voorstel aan de raad voorgelegd. Het voorstel was opgeknipt in losse stappen, zodat de raad over elke stap een beslissing kon nemen. Het viel in het Politiek Beraad niet in goede aarde. Geen cijfers over kosten te bekennen. Kotteman nam het opnieuw terug. Dinsdag wordt hetzelfde voorstel, om oranje containers bij mensen thuis te plaatsen voor verpakkingen (plastic, sapkartonnen en blik), weer voorgelegd aan de raad. Met een memo ter toelichting erbij. Maar ook dit keer zonder kostenramingen.

Kostenbesparing

Voor Kotteman is het simpel: meer scheiden levert een kostenbesparing op en de burger hoeft uiteindelijk drie tot zeven tientjes minder te betalen. In de memo zegt hij dat de raad en het college eerder al besloten hebben om mee te doen aan de regionale ambitie Afvalloos Twente en dat gemeenten hebben gekozen om de afvalinzameling zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen, om de kosten te verlagen. Wat hem betreft valt er weinig te kiezen, alleen de volgorde van de te nemen maatregelen en of huishoudens wel of geen derde container krijgen. Kosten zijn moeilijk aan te geven, omdat bijvoorbeeld het ondergronds plaatsen van verzamelcontainters veel duurder wordt als er kabels liggen.

Onvolledig

Maar wat voor hem logisch is vindt de raad veel minder voor de hand liggend. Kiezen voor maatregelen waarvan de financiële consequenties niet zijn te overzien ligt niet goed en de onvolledige antwoorden op hun dringende vragen evenmin. Volgens Kotteman krijgt de burger volgend jaar dan opnieuw geen verlaging van de afvalstoffenheffing. Maar is dat dan vanwege onwil van de raad? Of van de wethouder? Kip of ei?

Hengelo e.o.