Volledig scherm
Gerard Welberg met zijn leerlingen bezig met Snappet, een digitale lesmethode. © Lars Smook

Digitale lesmethode bij basisschool St. AEgidius in Hertme

HERTME - Snappet, in steeds meer basisscholen heeft deze nieuwe manier van ‘leren’ zijn intrede gedaan. Er zijn scholen die inmiddels zweren bij het adaptief onderwijsplatform, waarvoor geen schrift en pen meer nodig zijn. Basisschool St. Aegidius in Hertme is zo’n school.

Schriftelijk
En de kinderen zijn, na een, twee jaar helemaal gewend. Leerkracht Gerard Welberg van de combinatieklas 6, 7 en 8 is kartrekker en moet regelmatig de vraag beantwoorden of het wel slim is dat kinderen niets meer in hun schrift hoeven te noteren. ,,Dat gebeurt nog wel en dat zullen we ook zeker blijven doen. Alleen niet voor de basisvakken als rekenen, taal, spelling en woordenschat. Daar hebben we geen papieren werkboeken meer voor nodig.”

Ontwikkeling
Het systeem daagt de leerling uit om zich optimaal te ontwikkelen. De methode geeft de kinderen direct feedback na het maken van een opdracht en houdt hun ontwikkeling bij. ,,Zo uitgekiend is dit systeem”, benadrukt Welberg. ,,Hierdoor krijgen we een beter overzicht van de ontwikkeling van iedere individuele leerling. Hierdoor kunnen we de stof aanbieden op het niveau van de individuele leerling.”

Onderzoeken
Dat Snappet goed is voor de individuele ontwikkeling van leerlingen blijkt uit diverse onderzoeken. Aangetoond is dat leerlingen de stof sneller oppakken als die aansluit bij wat ze al beheersen. Welberg: ,,Bovendien wordt tijdens een les met Snappet meteen duidelijk of een antwoord goed of fout is. Het scheelt de leerkracht veel tijdrovend nakijkwerk. Die waardevolle tijd kun je nu in de klas besteden en dat is ook pure winst.”

Werkwijze
Een les met Snappet begint met een instructie via het digibord aan de hele groep. De leerkracht benoemt het lesdoel en na een begeleide oefening krijgen de leerlingen de opdracht om hun Snappet-tablet te pakken. Op deze tablet zoeken ze het vak op waar ze mee bezig zijn, ze voeren het nummer van de les in en vanaf dat moment werken ze aan de gekozen lesstof.

De leerling voert het antwoord op een vraag in en krijgt direct feedback met een groene krul of een rode streep. Bij een rode streep kan het antwoord worden verbeterd. Vervolgvragen worden moeilijker of makkelijker op basis van de resultaten. ,,Het is in alle opzichten een grote vooruitgang in het lesgeven op de basisschool. Juf Ria en juf Leander werken ermee in onze combinatieklas 4-5 en ook die zijn enthousiast.”

Onbekend
De onderwijzer snapt de scepsis, maar is ervan overtuigd dat wanneer scholen eraan gewend zijn, ze niet anders meer willen. ,,Onbekend maakt onbemind. Het is dat wij als één van veertig regionale basisscholen drie jaar geleden aan de pilot van de UT hebben meegedaan. Ook wij hebben de kat eerst uit de boom gekeken, maar je zult zien dat steeds meer basisscholen op Snappet overgaan. Het voelt eerst wat vreemd zonder papieren werkboek, maar als je de resultaten van de leerlingen vervolgens ervaart, word je net als wij echt enthousiast. Ik denk dat Snappet de toekomst is.”

Hengelo e.o.