Volledig scherm
Op het Weleveld staat een gloednieuw clubhuis, er ligt een negen holes golfbaan, een driving range en er ligt een parkeervoorziening. © Emiel Muijderman

Golfbaan Weleveld failliet, Borne staat voor tonnen borg

ZENDEREN - Twee jaar nadat de gloednieuwe holes op Landgoed Weleveld zijn geopend, is de Stichting Golfbaan Weleveld failliet verklaard. En daarmee loopt de gemeente Borne het risico om voor maximaal 500.000 euro voor de schulden op te draaien.

De stichting heeft zelf haar faillissement aangevraagd nadat de bank aangaf dat zij over wilde gaan tot executieverkoop. Sinds oktober wordt er al onderhandeld met de schuldeisers in een poging de schuldenlast omlaag te brengen en zo de schade beperkt te houden.

Borne had zich samen met het Waarborgfonds voor de Sport voor een bedrag van een miljoen borg gesteld voor de Stichting. Behalve de gemeente en het fonds zijn er nog twee of drie andere borgstellers die op de schulden kunnen worden aangesproken. Dat gebeurt naar rato: hoe hoger het bedrag van borgstelling, hoe groter het deel van de schuld dat de borgsteller op moet hoesten.

Dat de gemeente in 2013 ervoor koos om borg te staan, was vanwege de toezegging van het waarborgfonds. Het fonds was benaderd door de initiatiefnemers voor de golfbaan en verklaarde zich bereid, mits de gemeente voor eenzelfde bedrag mee zou doen.

Toevoeging

Binnen de gemeenteraad waren indertijd enkele fracties tegen zo'n borgstelling. Anderen meenden juist dat een golfbaan een toevoeging zou zijn voor de breedtesport en de Bornse gemeenschap. Ook de Bestuurscommissie Lichamelijke Opvoeding en Sport (BLOS) adviseerde positief. Daarop besloot het college van B en W om mee te gaan in de borgstelling.

Belangrijk punt voor de raad was indertijd dat de gemeente zoveel mogelijk zekerheid zou eisen. Dat is gebeurd in de vorm van hypothecaire zekerheidsstelling. Dat betekent dat Borne deelt in de opbrengst als er tot (executie)verkoop wordt over gegaan. Wethouder Herman Mulder (financiën) verwacht dat de schade voor Borne daardoor beperkt blijft.

Erfpacht

Onder dat bezit vallen het gloednieuwe clubhuis en de negen holes die met veel zorg zijn aangelegd op het Landgoed Weleveld, plus de parkeervoorziening en de driving range. Mulder stelt dat die economische waarde hebben die tegenover de schuldenlast staan. Lastig is wel dat de ondergrond niet in de boedel valt. Deze had de stichting in erfpacht.

Doordat er meerdere eigenaren, meerdere schuldeisers en meerdere borgstellers zijn, waarvan enkele ook een deel van het bezit in handen hebben, is het een buitengewoon ingewikkeld faillissement volgens Mulder. Hij gaat er van uit dat het overleg met de schuldeisers wordt voortgezet, alleen zit nu de curator aan tafel in plaats van de stichting.

Hengelo e.o.