Volledig scherm
De woning van de familie Katgert aan de Burenweg. © Annina Romita

Katgert vangt bot bij rechter in kort geding

ZWOLLE/BORNE - De familie Katgert heeft bot gevangen bij het hengelen naar elk snippertje informatie rond vermeende misleiding over de woonbestemming van haar woning aan de Burenweg. Die informatie zou bij de gemeente Borne en zes andere instanties aanwezig kunnen zijn. De rechter in kort geding heeft de eisen van Katgert om afgifte van stukken afgewezen en de familie veroordeeld tot betaling van de proceskosten van de tegenpartijen: ruim 9.000 euro in totaal.

De familie Katgert is ervan overtuigd dat Borne, en in haar kielzog de andere gedaagden - de gemeente Hengelo, de provincie Overijssel, ProRail en drie adviesbureaus - de familie en de rechterlijke macht stelselmatig onjuist heeft geïnformeerd en zelfs heeft misleid omtrent de bestemming van de familiewoning. De woonbestemming op dat bezit komt op den duur te vervallen omdat het perceel bedrijventerrein is geworden.
Schadevergoeding
Katgert meent dat stukken worden achtergehouden, reden waarom de familie in kort geding een vracht aan documenten bij alle partijen opeiste. Wie in een juridische procedure is verwikkeld heeft recht op inzage van bewijsstukken, maar daar zijn wel voorwaarden aan verbonden. De rechter concludeert dat het de familie Katgert erom gaat schadevergoeding te krijgen van de gemeente Borne. Maar het wetsartikel dat het recht op inzage regelt heeft, zo meldt het vonnis, 'slechts het dienen van een bewijsbelang tot doel en niet het dienen van een verhaalsbelang'. Bovendien heeft Katgert niet kunnen aangeven wat de relevantie van de gevorderde documenten is. Speculaties
Katgert vermoedt dat een groot deel van de stukken in handen is van de gemeente Borne en dat deze het bewijs leveren dat Borne onrechtmatig heeft gehandeld. Maar, meent de rechter, 'niet aannemelijk is geworden dat de gevorderde bescheiden daadwerkelijk bestaan'. Wat de eiser naar voren heeft gebracht 'is immers grotendeels aangekleed met speculaties over wat er in het proces van besluitvorming heeft plaatsgevonden en in bescheiden is vastgelegd'. Fishing expedition
Er sprake van een 'fishing expedition', meent de rechter: Katgert is op zoek naar informatie waaraan hij hoopt iets te hebben. Dat leidt de rechter ook af 'uit het bij herhaling wijzigen van de eis: steeds nadat Katgert bepaalde bescheiden zijn overhandigd, vraagt hij om andere bescheiden'. En voor zo'n 'fishing expedition' is het recht om inzage niet bedoeld. Voor de vorderingen tegen de andere zes partijen geldt hetzelfde als voor de gemeente Borne.

Hengelo e.o.