Volledig scherm
© Emiel Muijderman

Kids Vooruit in Borne moet naar ander gebouw

BORNE - De gemeente wil dat de Stichting Kids Vooruit op zoek gaat naar een ander onderkomen. De stichting huurt sinds 2013 een klaslokaal in de Hooiberg, tegenwoordig de Beekparkschool, maar moet er van de gemeente uit.

Toestemming
Formeel is het de school niet toegestaan ruimte te verhuren zonder toestemming van de gemeente, de eigenaar van het pand. Bovendien zou de activiteit zich moeten verhouden tot de onderwijsfunctie.

Zelfstanding
Kids Vooruit leert kinderen met een meervoudige handicap om zo zelfstandig mogelijk te worden. Dat gebeurt in een ‘Samen naar school-klas’: klassen binnen het gewone onderwijs. Op die manier komen de gehandicapte kinderen ook tussen leerlingen zonder beperking. Dat gebeurt een paar dagdelen per week in de Beekparkschool aan De Bongerd.

Leerplicht
De kinderen van Kids Vooruit hebben door hun zware handicap vrijstelling van de leerplicht. Door hen in zo’n Samen naar School-klas binnen een basisschool les te geven, krijgen zij kans te integreren en in contact te komen met kinderen zonder handicap. Een meerwaarde die de gemeente Borne erkent. Maar tegelijkertijd is zij van mening dat de nadruk van Kids Vooruit vooral ligt op de zorg aan de kinderen en niet zozeer op het geven van onderwijs. De stichting hoort er volgens haar dan ook niet thuis.

Tijd
De Hooiberg had in eerste instantie verzuimd om het medegebruik te melden bij de gemeente. Onlangs is er alsnog een verzoek ingediend. Maar het schoolbestuur Stichting MarCant BSV krijgt er geen permissie voor. Wel wil de gemeente het gebruik dit schooljaar nog gedogen, om Kids Vooruit tijd te geven een ander onderkomen te vinden.

Hengelo e.o.