Volledig scherm
ZENDEREN - Restaurantrubriek Uit&Thuis gingen bij Bistro Weleveld. EDITIE: REGIO FOTO: Lars Smook LS20180426 © Lars Smook

Politiek Borne blijft worstelen met bistro bij golfbaan Weleveld

BORNE Een openbare horecagelegenheid. Zo staat in de door de gemeente Borne opgestelde openbare veilingvoorwaarden het clubhuis van Golfbaan Weleveld omschreven. En zonder deze horeca ‘is de golfbaan geen lang leven beschoren”, aldus golfondernemer Frank Agterbos dinsdagavond in het Politiek Beraad van de gemeente Borne. 

De Bornse gemeenteraad worstelt met een duivels dilemma: moet de raad tegen beter weten in een bestemmingsplan wijzigen op verzoek van een ondernemer die de laatste maanden is verweten de huidige regels  te overtreden, of  verandert voor de tweede keer Golfbaan Weleveld door een pijnlijk faillissement in een trieste dorre vlakte?  

 Welk papiertje geeft nu de doorslag in de slepende discussie of  Bistro Weleveld een openbare horecagelegenheid mag op de gelijknamige golfbaan? De openbare veilingvoorwaarden, vindt koper en golfondernemer Frank Agterbos. Die maken per slot van rekening deel uit van een notariële akte. Maar het ‘bidbook’ voor de veiling dan en al die andere stukken waarin gerept wordt over horeca die ondergeschikt moet zijn aan het gebruik van de accommodatie voor de golfsport? 

Oplossing

„U wist van tevoren dat de horecamogelijkheden beperkt waren”, zo las Leo Graafhuis (VVD) Agterbos de les tussen publiek- en civielrecht. De VVD wil dan ook net als het college geen bestemmingsplanwijziging doorvoeren die volledige horeca mogelijk maakt, maar vindt wel dat Borne en Agterbos weer om de tafel moeten voor een goede oplossing waarbij de golfbaan kan blijven bestaan.  

Souplesse

Meer souplesse in het bestemmingsplan dan? Wethouder Herman Mulder ziet al die Bornenaren al op zich afkomen die niet kunnen rekenen op zo’n soepele behandeling.  „Voor het college blijft het uitgangspunt: We hebben medewerking verleend aan de oprichting van een golfbaan en clubhuis met ondergeschikte horeca. Verruimen? Ik kan niet voorzien wat dat betekent voor anderen.”   

Hengelo e.o.