Volledig scherm
Het provinciehuis in Zwolle © Wilbert Bijzitter

Provincie neemt snel besluit over mestvergister in Zenderen

ZENDEREN - Het provinciale besluit over de mestvergister in Zenderen moet nog voor de Provinciale Statenverkiezingen vallen. Het provinciaal inpassingsplan is verstuurd. Op 27 februari wordt dat behandeld.

Over de mestvergister die Twence op stortplaats Elhorst Vloedbelt wil bouwen, zijn de meningen sterk verdeeld. De gemeente Borne weigerde mee te werken aan een wijziging van het bestemmingsplan, reden waarom de provincie Borne buitenspel zette.

Provinciaal belang

Volgens Gedeputeerde Staten (GS) is er namelijk een provinciaal belang gediend met de komst van de vergister. Deze zou een deel van de oplossing bieden voor het mestoverschot in Oost-Nederland. Bovendien zou de vergister een bijdrage leveren aan de energietransitie omdat van de mest biogas wordt gemaakt.

De gemeente Borne wilde een integraal plan maken voor Elhorst Vloedbelt, maar daar voor is volgens GS geen tijd. Dan zou de subsidie voor het project in gevaar komen en daarmee het hele project, zo valt te lezen in het voorstel aan Provinciale Staten. De deadline is 30 juni 2021. Dan moet de installatie daadwerkelijk draaien.

Weerstand

GS suggereren dat er in het dorp Zenderen helemaal niet zo veel weerstand tegen de mestvergister is. Volgens tegenstanders is dat juist wel het geval. Bovendien hebben zowel de gemeente Borne als tegenstanders in Zenderen al aangekondigd bij de Raad van State in beroep te gaan tegen het inpassingsplan van meer dan tweeduizend pagina’s.

Hengelo e.o.