Volledig scherm
Zo moet de toekomstige mestfabriek op Elhorst Vloedbelt er volgens Twence uit gaan zien. © Publiciteitsfoto Twence

Provincie zet Borne buitenspel bij mestvergister Zenderen

BORNE/ZWOLLE/ZENDEREN - De provincie Overijssel zet de gemeente Borne buitenspel bij de komst van een mestvergister naar stortplaats Elhorst Vloedbelt in Zenderen. Gedeputeerde Staten beginnen met de procedure voor een zogeheten ‘inpassingsplan’.

Een inpassingsplan is een juridisch middel waarmee hogere overheden bepaalde ontwikkelingen kunnen doorzetten, wanneer een lagere overheid daar niet aan wil meewerken. Eerder gebruikte Overijssel dit ook bij de bouw van 4 windmolens in de gemeente Staphorst.

Stank

Borne procedeerde eerder met succes tegen de bouw van de mestvergistingsinstallatie van Twence. Een groot deel van de inwoners van Zenderen vreest stankoverlast, grote verkeersdruk en beschouwt de installatie als gevaarlijk.

Plankaart

Bij de Raad van State bleek dat dit alles weliswaar voldoende ondervangen was in de omgevingsvergunning, maar dat het bestemmingsplan vanwege het ontbreken van een aanduiding op een plankaart niet voldoet. Dat betekent dat het bestemmingsplan aangepast moet worden, iets waar de gemeente Borne verantwoordelijk voor is.

Participatie

„Gesprekken tussen Twence en de gemeente hebben niet tot een oplossing geleid”, melden GS. „De provincie neemt nu de rol over van de gemeente Borne. Bij het opstellen van het provinciale inpassingsplan zal de provincie veel ruimte inbouwen voor participatie. De provincie verwacht hiermee tot voldoende acceptatie van de plannen te komen”, melden GS.

Verrast

Verantwoordelijk wethouder Herman Mulder van de gemeente Borne reageert woensdagmiddag verrast wanneer hij van het provinciale besluit hoort. „Wij hadden de provincie aangegeven ook onze bestuurlijke verantwoordelijkheid te willen nemen”, aldus Mulder. Hetgeen overigens niet betekent dat Borne bereid was het bestemmingsplan te wijzigen ten behoeve van de bouw van de mestvergister, zo blijkt uit de toelichting van Mulder.

Actualisatie

„Het bestemmingsplan moest sowieso geactualiseerd worden. Wij hadden dit als gemeente willen oppakken, omdat het dan gaat om veel meer dan alleen een mestvergister. Bij zo’n actualisatie laat je de bevolking meepraten over wat zij als gewenste ontwikkeling ziet voor een gebied. In dat geheel zou je het er ook over kunnen hebben hoe je het gebied verduurzaamt. En dat hoeft dan niet op voorhand in de vorm van een mestvergister te zijn.” Voor het overige wil Mulder niet reageren. „Ik heb het besluit nog niet gelezen en wil graag weten hoe de provincie de door haar genoemde participatie ziet.”

Mestoverschot

Voor de provincie is de biovergister in Zenderen belangrijk bij zowel het terugdringen van het mestoverschot in Twente als de energietransitie waar Overijssel voor staat.

Energiedoelstelling

„De hoeveelheid energie die deze mestvergistingsinstallatie opwekt is vergelijkbaar met de energie van drie windmolens. De mestverwerkingsinstallatie levert daarmee een substantiële bijdrage aan onze energiedoelstelling. De mestvergisting levert zo’n 5 miljoen kuub biogas, dat omgezet tot groene stroom goed is voor ongeveer 8.500 huishoudens, of als groen gas voor ongeveer 2.500 huishoudens. De mestverwerkingsinstallatie kan ook een belangrijke bijdrage leveren aan de terugdringing van het mestoverschot in Oost Nederland”, zeggen GS.

Hengelo e.o.