Volledig scherm
Zo gaat de toekomstige mestfabriek op Elhorst Vloedbelt er volgens Twence uitzien. © Publiciteitsfoto Twence

Raad Borne steunt college in protest mestvergister

BORNE - Het college van B en W tekent officieel bezwaar aan tegen de handelwijze van de provincie Overijssel betreffende de mestvergister. De gemeenteraad ging hier dinsdagavond in meerderheid mee akkoord. Maar eerst moet het beroepsstuk flink aangepast worden.

Een hamerstuk was het dinsdagavond bepaald niet. In zowel de extra gemeenteraadsvergadering als het voorafgaande politiek beraad werd uitvoerig gediscussieerd over de inhoud van het beroepschrift, maar ook weer over de wenselijkheid van de komst van een mestvergister. Daar is de gemeenteraad nog steeds over verdeeld. Volgens wethouder Michel Kotteman is dat echter een gepasseerd station. „Het gaat er nu om dat Borne de regie terugkrijgt.”

Kritiek

In de ingelaste gemeenteraadsvergadering was de mestverwerkingsinstallatie van Twence op het terrein Elhorst-Vloedbelt het enige agendapunt. Op 27 februari van dit jaar besloot de provincie om de mestvergister in Zenderen er middels een PIP (provinciaal inpassingsplan) door te drukken. Daarmee werd het gemeentebestuur van Borne buitenspel gezet. Het college stelde een beroepschrift op. De gemeenteraad nam gisteravond een besluit over het al dan niet steunen van het college bij het indienen van het bezwaar tegen het PIP. Een hoofdelijke stemming kwam uit op elf voor- en vier tegenstanders (de drie VVD-leden en Bram Donkers van GroenLinks-PvdA).

Aanpassen

Van de andere partijen die wel instemden hadden de meeste eveneens kritiek op het beroepschrift.  ‘Kreupel en vol doublures’ en ‘Onduidelijk en slecht onderbouwd’ waren harde uitspraken. De raad drong er op aan het bezwaarstuk nog eens goed juridisch te laten nakijken, en op meerdere punten aan te vullen en aan te scherpen. Wethouder Kotteman zegde dat toe. Hij legde uit dat dat het college het bezwaar zodanig had opgesteld dat B en W weer in gesprek kunnen komen met de provincie.

Snel handelen

Borne voelt zich van alle kanten gepasseerd door de provincie. Niet alleen lijkt de komst van de mestvergister al een voldongen feit, ook wordt volgens de gemeente voorbij gegaan aan de verkeersproblematiek rondom Zenderen. Volgens Borne is die niet los te zien van de inrichting van Elhorst-Vloedbelt. Bovendien heeft het Bornse college meermaals benadrukt dat, indien de mestverwerkingsinstallatie er komt, ook de inwoners van Zenderen daarvan moeten kunnen profiteren. Al is dat maar in de vorm van werkgelegenheid of aandelen.

Nu de raad instemt met het beroepschrift,  moet het bezwaar voor 24 april naar de Raad van State worden gestuurd. Deze doet naar verwachting in de zomer uitspraak.

Hengelo e.o.