Het loket van de sociale dienst, toen nog gevestigd aan de Hazenweg in Hengelo.
Volledig scherm
Het loket van de sociale dienst, toen nog gevestigd aan de Hazenweg in Hengelo.

Samenwerking bijstand goed voor Borne

De samenwerking met Hengelo en Haaksbergen bij het afhandelen van de bijstand levert Borne geen windeieren op.

Hoewel de response laag is, zijn Bornse bijstandsgerechtigden in het algemeen tevreden over de afhandeling van hun aanvragen en de manier waarop zij aan het ambtelijke loket (in Hengelo) benaderd worden. Ook het college van b en W van Borne is tevreden. Het aantal mensen met bijstand in de gemeente is afgenomen; van 348 cliënten naar 293 cliënten. „We zitten op het goede spoor”, zo gaf wethouder Michel Kotteman woensdagmorgen aan. „De aantrekkende economie speelt daarin ook een rol.”

Twee ton

Borne bespaart fors op de uitvoering van de regeling; zo’n twee ton jaarlijks. Tegelijk moet er meer geld worden uitgegeven aan de ‘activering’ van mensen met bijstand, omdat deze mensen veelal complexe problematiek hebben. Langjarige trajecten zijn nodig om ze op de been te helpen, waar anderen bij wijze van spreken zoals Kotteman zei ‘morgen kunnen beginnen.’

Scherp blijven

Hoe dan ook: „We moeten scherp blijven. Er is nog veel werk aan de winkel voor onze ambtenaren aan de balie en op bestuurlijk niveau”, aldus Kotteman. De stand van zaken rond, zoals dat formeel heet, de UItvoeringsorganisatie Werk en Inkomen van de drie gemeenten is naar de gemeenteraad gestuurd. De gemeenten werken met een totale begroting van 12 miljoen euro. De raad kan aangeven dat het goedkoper kan, maar de verwachting is vooralsnog dat het document zonder al te veel kleerscheuren door de raad wordt geloodst.

Prima resultaten

Sportverenigingen vervullen een goede taak via het project Borne Werkt. Kotteman is daar erg over te spreken. „Zo zijn mensen doorgestroomd van vrijwillig werk naar een baan. Of ze zijn na jarenlang thuiszitten uit hun isolement gekomen. Prima resultaten.”

Hengelo e.o.