De afhandeling van een beroepsprocedure door de Rad van State duurt zo lang, dat Twence bang is een subsidie mis te lopen voor de bouw van een mestvergister bij Zenderen.
Volledig scherm
De afhandeling van een beroepsprocedure door de Rad van State duurt zo lang, dat Twence bang is een subsidie mis te lopen voor de bouw van een mestvergister bij Zenderen. © Videostill

Twence vreest voor bouw van mestvergister bij Zenderen

BORNE/ZENDEREN - Twence vreest de subsidie voor de bouw van de mestvergister bij Zenderen mis te lopen. Volgens het bedrijf wacht de Raad van State te lang met een uitspraak in een beroepsprocedure.

Waarom is er nog steeds geen uitspraak gedaan met betrekking tot de te bouwen mestverwerkingsinstallatie bij Elhorst-Vloedbelt in Zenderen? Dat vraagt mr. Monique Blokvoort namens Twence Holding in een brief aan de Raad van State. Voor Twence begint de tijd namelijk te dringen.

Bewust buitenspel gezet

In april 2019 diende de gemeente Borne bij de Raad van State een beroepschrift in tegen de provincie Overijssel, die via een PIP (Provinciaal Inpassings Plan) de mestverwerkingsinstallatie van Twence op Elhorst-Vloedbelt wil bouwen, buiten Borne om. Dat de gemeente middels zo’n PIP werd gepasseerd, gebeurde voor het eerst in Overijssel. Borne  was vooral boos over het feit dat de provincie dat PIP gebruikte om de gemeente bewust buitenspel te zetten. En dat terwijl Borne op voorhand helemaal niet tegen de komst van de mestfabriek was. Wel wilde men de bouw combineren met het aanpakken van de verkeersproblematiek in Zenderen, en de eventuele aanleg van een energiepark.

Zorgen

Uiterlijk een half jaar na het indienen van het beroep, dus in oktober 2019, had de Raad van State uitspraak moeten doen. Dat gebeurde niet. De Raad van State laat nu in een reactie aan Blokvoort weten de vertraging te betreuren, en verwacht dat de zitting op z’n vroegst in april 2020 kan plaatsvinden. 

‘Er is nog steeds geen uitspraak en er is zelfs nog geen datum voor de mondelinge behandeling bekend’, stelt Blokvoort in haar brief. „Over die mondelinge behandeling heb ik al meerdere keren contact opgenomen. Nu begreep ik dat inmiddels de eerste maanden van 2020 nagenoeg volgepland zijn. Het belang bij een spoedige uitspraak is zeer groot”, benadrukt de advocaat van Twence.

Opdracht

Volgens haar is er vanwege het bestaande mestoverschot een dringend en spoedeisend maatschappelijk belang bij het in gebruik nemen van de mestverwerkingsinstallatie. Bovendien heeft Twence al veel in dit project geïnvesteerd. Minstens zo belangrijk: de voor het project verleende subsidie dreigt gevaar te lopen. In mei 2017 verleende de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland subsidie aan Twence, onder de voorwaarde dat binnen anderhalf jaar een opdracht zou zijn verleend voor de start van de bouw van de installatie, én dat de installatie uiterlijk in juni 2021 in gebruik genomen wordt. Dat betekent dat de opdracht voor 1 april 2020 verleend moet worden.

Maar zolang er nog geen uitspraak van de Raad van State is, ligt alles stil. Blokvoort spreekt van een zwaarwegend belang voor Twence, en doet daarom een dringend beroep op de Raad van State om toch zo snel mogelijk een datum te plannen voor de mondelinge behandeling  van de zaak.

Hengelo e.o.