Begin dit jaar voeren inwoners van Zenderen nog actie tegen de  Verbindingsweg.
Volledig scherm
Begin dit jaar voeren inwoners van Zenderen nog actie tegen de Verbindingsweg. © Robin Hilberink

Verbindingsweg Borne te duur, dus eenvoudiger

BORNE - De geplande Verbindingsweg wordt een stuk duurder dan gedacht in 2015, toen het tracé en budget werden vastgesteld. Van 26,5 naar 31,7 miljoen om precies te zijn.

Dat extra geld heeft Borne niet, dus stelt het college van B en W voor om de weg en vooral de tunnel aan te passen en zo de kosten te drukken.

„Indien wij de tunnel onder de Verbindingsweg korter, minder diep en eenvoudiger maken, scheelt dat veel geld. Verder zien we vooralsnog af van een tweede ontsluiting van bedrijventerrein Molenkamp. Met die besparingen komen we uit op een bedrag van 26,7 miljoen, slechts twee ton meer dan begroot. Die overschrijding kunnen we wegwerken via de stelpost prijscompensatie”, aldus wethouder Martin Velten.

Geld van rijk

Hij haast zich te melden dat de 26,7 miljoen grotendeels door het rijk wordt bekostigd, de gemeente Borne draagt 9,5 miljoen euro bij.

De tweede ontsluiting van de Molenkamp kost 2,6 miljoen. Dat bedrag is er nu niet. Maar het college wil het plan wel in het aanbestedingsplan opnemen als optie. De eerste schop gaat namelijk pas in 2023 of 2024 in de grond, en tot die tijd kan er nog veel veranderen. „Misschien kost die klus dan nog maar een miljoen, of kunnen we bepaalde subsidies aanvragen”, vult wethouder van financiën Herman Mulder aan.

Weg overbodig

Het college houdt vast aan de Verbindingsweg. In het politiek beraad dinsdagavond stelde SP-raadslid Mieke Visser daar nog vraagtekens bij. „Is het aanleggen van die Verbindingsweg wel rendabel en nodig als er straks een 5b-variant rondweg komt? Er maakt dan immers minder verkeer gebruik van de Verbindingsweg.” Volgens wethouder Mulder zijn twee wegen beslist noodzakelijk, temeer omdat de Verbindingsweg deel uitmaakt van een groter verkeersplan.

Aantasting natuur

Tijdens het politiek beraad lieten enkele bewoners van Tusveld van zich horen. Zo pleitte Jan Bartels voor het opnieuw bekijken van tracé 3+ langs het spoor, jaren geleden al geopperd door GB’90. Die weg zou minder belastend zijn voor de natuur. Voor de leden van het politiek beraad was dit echter een gepasseerd station. 

Hengelo e.o.