Volledig scherm
Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). © Ministerie van Veiligheid en Justitie

Verklaring gedrag voor ambtenaren in Borne

BORNE - De gemeente laat onderzoeken of het nodig is om ambtenaren een Verklaring Omtrent Gedrag te vragen. Nu hoeven Bornse ambtenaren niet aan te tonen dat zij nooit iets strafbaars deden.

Zelfevaluatie
Het onderzoek of een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) voor ambtenaren nodig is, is één van de uitkomsten van de jaarlijkse ‘zelfevaluatie’. Daarbij bekijkt de gemeente of haar procedures voldoen aan de eisen. In dit geval is de informatiebeveiliging en het beveiligingsplan voor de basisregistratie en verstrekking van reisdocumenten onderzocht.

Op zich blijkt dat de procedures in Borne voldoen aan de eisen die hieraan kunnen worden gesteld. Toch worden op twee terreinen aanbevelingen gedaan om deze beveiliging te verbeteren. Eén daarvan is zo’n VOG.

Afweging
Of die verklaring nodig wordt en voor welke ambtenaren precies, is nog niet duidelijk. Burgemeester Rob Welten wil daar een zorgvuldige afweging in maken. Hij wil bijvoorbeeld voorkomen dat er rechtsongelijkheid ontstaat tussen werknemers in de gemeentelijke organisatie en mensen die hetzelfde werk doen bij een bedrijf dat geen VOG verlangt.

Welten hecht ook aan het principe dat mensen die in het verleden de fout in gingen, recht hebben op een nieuwe kans als zij hun leven hebben gebeterd. De burgemeester vraagt zich af of zo’n VOG dat in de weg staat. Tenslotte wil hij laten uitzoeken of een VOG in elke ambtelijke functie noodzakelijk moet zijn. Kortom, genoeg reden voor een gedegen onderzoek, waarbij ook wordt gekeken hoe andere gemeenten daarmee omgaan.

Balie
De tweede aanbeveling uit het zelfonderzoek betreft de balie van de afdeling Burgerzaken. Er is een regeling getroffen dat Borne in kan trekken bij de gemeente Hengelo in geval van problemen. Bij een stroomstoring bijvoorbeeld, kunnen burgers zo wel bij de gemeente terecht voor een paspoort, VOG of aangifte van een geboorte.

Met die werkmogelijkheid in Hengelo zijn al vaker technische testen uitgevoerd om te controleren of het allemaal werkt, maar het is nooit in de praktijk uitgeprobeerd. Die test wil de gemeente nu uit gaan voeren. Een ambtenaar van de afdeling zal daadwerkelijk in Hengelo een balie inrichten en uitproberen of alle werkzaamheden goed verlopen.

Hengelo e.o.