Volledig scherm
Wethouder Martin Velten © Robin Hilberink

Zorgen over toename mensen met beperking die in Borne willen wonen

BORNE - De gemeente Borne maakt zich zorgen over het toenemende aantal zorgaanbieders dat ervoor kiest hun cliënten in Borne te huisvesten. 

Wethouder Martin Velten (Wonen en Welzijn) uitte deze zorgen woensdagochtend. Als steeds meer mensen met een beperking in Borne komen wonen, kost dat de gemeente geld, omdat onder meer passende dagbesteding drukt op het gemeentebudget. „We hebben er niets op tegen dat deze groepen mensen voor Borne kiezen, maar we moeten wel oppassen dat er een goede balans blijft qua bevolkingssamenstelling.” 

Het college van B en W ziet dat steeds meer panden die leeg komen te staan voor dit soort groepen worden bestemd. „De concurrentie tussen zorgaanbieders is groot. Ze willen allemaal een graantje meepikken van de verdeling van de zorggelden en zoeken dus naar aantrekkelijke woonplaatsen. Borne is een gemeente met goede voorzieningen. Het is hier fijn wonen: het heeft een dorpse sfeer en dus zijn er minder prikkels dan in een grotere plaats, met de bijbehorende sociale cohesie, en tegelijk is alles voorhanden dat er in een stad ook is. We horen veel van mensen die naar Borne verhuizen omdat ze vinden dat hier de (jeugd)zorg beter is dan in andere plaatsen.”

Als een pand met daarop de bestemming ‘maatschappelijk’ vrijkomt, kan de gemeente weinig doen om te voorkomen dat een instelling het koopt en bestemt voor bewoning door deze doelgroep. „Het positieve is natuurlijk dat er minder leegstand is”, zegt wethouder Herman Mulder. „Maar we moeten ervoor zorgen dat er geen concentratie ontstaat op bepaalde plekken.”

Velten pleit voor een combinatie. „Ouderen en jongeren die met een beetje hulp zelfstandig kunnen functioneren bijvoorbeeld.”

Bijna 2 miljoen tekort en kosten lopen op

Dat het nodig is om over dit soort zaken na te denken, wordt mede veroorzaakt door het feit dat tijdens het opmaken van de jaarrekening is gebleken dat Borne een tekort heeft over 2018 van 1,8 miljoen euro. De jaarcijfers liggen nu ter controle bij de accountant en zijn dus zo goed als vastgesteld. 

„Het tekort wordt veroorzaakt doordat er te weinig geld beschikbaar is voor jeugdzorg, zoals in nagenoeg elke gemeente in Nederland”, zegt Mulder. „Dat de regering extra geld heeft toegezegd, is mooi, maar het is niet genoeg. Gemeenten zetten druk op de regering om meer extra geld ter beschikking te stellen, maar of dat er ook gaat komen, is de vraag. We zullen daarom de komende jaren politieke keuzes moeten gaan maken, want we voorzien een structureel tekort op de begroting.”  

Algemene reserves

De 1,8 miljoen kan nu nog worden opgevangen uit de algemene reserves, maar dat blijft niet zo. „Wij vinden dat het niet zo kan zijn dat de bibliotheek of het zwembad dicht moet omdat er zorg geleverd moet worden”, zegt  Velten. „Een optie, maar laatste redmiddel, is om aan de regering aan te geven dat uitvoering van het jeugdzorgbeleid niet mogelijk is onder deze condities.” 

Daarmee kampen in Nederland veel gemeenten. „Het is op zich goed dat gemeenten het beleid uitvoeren. Wij staan dichtbij de bevolking en kunnen eerder signaleren en ingrijpen zodat erger - en dus uiteindelijk duurder - voorkomen wordt, maar dan moet er wel voldoende geld beschikbaar zijn.” 

Burgemeester en wethouders gaan de gemeenteraad vragen om ideeën voor bezuinigingen en extra inkomsten om zo te voorkomen dat ook de komende jaren grote tekorten ontstaan.

Hengelo e.o.