Volledig scherm
Wethouder Thomas Walder. © Lenneke Lingmont

Aantal bijstandsuitkeringen in Deventer op laagste niveau sinds jaren

Het aantal bijstandsuitkeringen in Deventer zit op het laagste niveau sinds jaren. Begin deze maand telde Deventer 2609 bijstandsgerechtigden. In de nasleep van de economische crisis lag dat aantal met bijna 3050 nog op recordhoogte. Sindsdien daalde het aantal gestaag. 

Deventer zit overigens in absolute zin nog wel boven het landelijke gemiddelde, maar het aantal uitkeringen daalt wel met de landelijke trend mee.

Om het aantal uitkeringen verder naar beneden te brengen, stelt wethouder Thomas Walder (D66) nieuwe maatregelen voor. Het komt er kortweg op neer dat de uitkeringsgerechtigden in vier groepen worden verdeeld. Bij mensen die kansrijk zijn op de arbeidsmarkt, komt het accent meer te liggen op bemiddeling en begeleiding naar werk. Werk is er volgens Walder voldoende, alleen sluiten gevraagde kwalificaties niet altijd aan op de arbeidsmarkt. ,,Dat gaan we verbeteren.‘’

Vrijwilligerswerk

Bij groepen die minder perspectief hebben op betaald werk, gaat de inzet in eerste instantie vooral naar hulp bij bijvoorbeeld schulden en het wegnemen van andere problemen. Of wordt gekeken of mensen vrijwilligerswerk kunnen doen, ook om meer ritme in de dag te krijgen. De groep met de grootste afstand tot de arbeidsmarkt is in Deventer met negenhonderd mensen het grootst. Volgens Walder betekent het niet dat Deventer mensen met een uitkering minder strak achter de broek gaat zitten. ,,We passen meer maatwerk toe.’’ Bij mensen die kunnen werken maar dat niet willen of niet willen meewerken, kan Deventer altijd nog maatregelen nemen, zoals bijvoorbeeld het korten van een uitkering.

Een uitkering kost de gemeente ongeveer 14.000 euro per persoon.

In het verleden is in de Deventer politiek weleens gediscussieerd of het verrichten van vrijwilligerswerk in ruil voor een uitkering kan worden verplicht  Dat is niet aan de orde, aldus Walder