Laszlo Olislagers lag vorig jaar zomer met zijn schip Infinitum 31 dagen lang vast in de haven van Deventer. Hij wil dat de gemeente Deventer hem 60.000 euro betaalt. Dat is de schade die hij volgens zijn advocaat heeft geleden.
Volledig scherm
Laszlo Olislagers lag vorig jaar zomer met zijn schip Infinitum 31 dagen lang vast in de haven van Deventer. Hij wil dat de gemeente Deventer hem 60.000 euro betaalt. Dat is de schade die hij volgens zijn advocaat heeft geleden. © FOTO HISSINK

Belgische schipper sleept Deventer voor rechter omdat hij een maand onnodig werd opgesloten in haven

De Belgische binnenvaartschipper Laszlo Olislagers sleept de gemeente Deventer voor de rechter. De schipper leed in de zomer van 2018 naar eigen zeggen 60.000 euro schade doordat hij een maand vastzat in de haven van Deventer. Nu de gemeente een verzoek om compensatie heeft afgewezen, wil hij bij de rechter alsnog gelijk - en geld - krijgen.

Terug naar augustus 2018, toen de zomer extreem warm en vooral droog was. Maandagochtend 6 augustus passeert Olislagers met zijn schip Infinitum de Prins Bernhardsluis en vaart de haven van Deventer binnen om een vracht mais te lossen bij For Farmers. De haven in komen is ondanks de extreem lage waterstand geen probleem. 

Olislagers komt er echter niet meer uit, omdat die avond uit veiligheidsoverwegingen de sluis plotsklaps op slot gaat. De grote angst is dat de sluisdeuren het begeven en daardoor het complete achterland van Deventer droogvalt. Een handvol schippers ligt uiteindelijk 31 dagen gevangen in Deventer. Dit voorjaar blijkt dat deuren sterker veel zijn dan gedacht en dat de sluiting van de sluis helemaal niet nodig was.

Overmacht

Namens Olislagers heeft advocaat Robert van ’t Zelfde dit voorjaar een verzoek tot nadeelcompensatie ingediend bij de gemeente Deventer. Daarvan zegt de gemeente dat uit juridisch advies is gebleken dat ze niet verplicht is deze uit te keren. In een nadere toelichting legt gemeentewoordvoerder Maarten Jan Stuurman uit dat nadeelcompensatie bedoeld is om schade te vergoeden die het gevolg is van plannen van de gemeente. 

In dit geval was nadrukkelijk geen sprake van een gemeentelijk plan, maar van overmacht. De droogte van 2018 was uitzonderlijk en ook het neerslagtekort ligt buiten de invloedssfeer van de gemeente, schrijven burgemeester en wethouder in een mededeling aan de gemeenteraad. Wel loopt er nog steeds een procedure van de verzekeraar om eventueel uit coulance een gebaar te maken naar de schippers.

Quote

We weten zeker wiens schuld het níet was: die van mijn cliënt

Robert van ‘t Zelfde, advocaat

Voor Van ’t Zelfde is met de afwijzing van zijn verzoek de kous niet af. Hij bestrijdt de lezing van de gemeente dat nadeelcompensatie uitsluitend bedoeld is voor schade geleden als gevolg van plannen van een overheidsorgaan. ,,Het kan ook gaan om handelingen van een gemeente. En daarvan is in dit geval sprake. De gemeente heeft de sluis op slot gedaan omdat ze dacht dat ze daar verstandig aan deed.” Dat handelen is op zichzelf rechtmatig, maar heeft wel consequenties. Hij wijst op de schade die zijn cliënt heeft geleden en waar volgens Van ’t Zelfde de gemeente Deventer voor moet opdraaien.

Schuldige

Volgens de advocaat is de aangekondigde gang naar de rechtbank niet zozeer bedoeld om een schuldige te kunnen aanwijzen. ,,Waar het om gaat is dat we zeker weten wiens schuld het níet was: die van mijn cliënt. Hij heeft 60.000 euro schade geleden en loopt nog altijd op zijn tenen. De binnenvaart is geen vetpot.” De advocaat ziet geen andere weg dan naar de civiele of bestuursrechter te stappen om de gemeente Deventer alsnog te laten betalen. Dat het zomaar nog een jaar kan duren voordat de rechter zich over de zaak buigt, realiseert Van ’t Zelfde zich. Het is wat hem betreft vooral te hopen dat zijn cliënt al die tijd het hoofd boven water weet te houden.