Volledig scherm
Het filmtheater gezien vanuit de lucht. © FOTO HISSINK

Buurman ‘Viking’ vraagt rechter om bouwstop filmtheater

De gifbeker is nog lang niet leeg voor het project Viking in Deventer. Na de miljoenenoverschrijdingen van de afgelopen jaren volgt mogelijk nu een bouwstop.

Voor filmtheater Mimik in Deventer, beter bekend onder de projectnaam Viking, dreigt een bouwstop. De buurman van het in aanbouw zijnde theater aan de Welle, Jacques Struis, vraagt vandaag de voorzieningenrechter om de bouw stil te leggen, nu hij en de gemeente Deventer overhoop liggen over het huidige ontwerp van het pand. Het ontwerp is tussentijds aangepast, waardoor het theater hoger wordt en Struis onder andere zijn uitzicht op de uiterwaarden van de IJssel dreigt te verliezen.

Gesprekken tussen Struis en de gemeente Deventer hebben de afgelopen weken niets opgeleverd. Volgens Struis’ advocaat Rob Dommerholt schendt de gemeente eerdere afspraken met Struis, die bij een notaris zijn vastgelegd. ,,Wij hebben de gemeente een voorstel gedaan om tot een oplossing te komen. Als Struis tegen een symbolisch bedrag een pandje zou kunnen terugkopen van de gemeente welke hij eerder aan de gemeente verkocht (het gaat om het pand Nieuwe Markt 1G, red.), dan zou dit compensatie bieden. De gemeente wil hier niet aan. Dan kunnen we niets anders dan naar de rechter stappen.”

Buurman

Struis woont pal naast de bouwput van Viking, aan de Nieuwe Markt 7. Hij bezat tot 2014 ook twee andere naastgelegen panden. Die panden aan de Nieuwe Markt (waaronder 1G) heeft hij verkocht aan de gemeente om de plannen voor Viking - de naam is inmiddels veranderd in Mimik - mogelijk te maken. Onderdeel van de verkoop was dat hij zich zou onthouden van aanspraak op planschade en dat hij geen juridische strijd zou voeren. Hij zou dan het uitzicht op de uiterwaarden van de IJssel behouden. Omdat de gemeente bij de bouw nu afwijkt van het oorspronkelijke bouwplan, vindt Struis dat hij zich niet meer aan deze vaststellingsovereenkomst hoeft te houden.

Volledig scherm
Buurman Jacques Struis voor het pand naast de bouwput van Viking. © FOTO HISSINK

Het beoogde filmtheater kreeg een nieuw ontwerp omdat gedurende de bouw bleek dat er onvoldoende rekening was gehouden met een luchtbehandelingsinstallatie. Volgens de gemeente was er maar één oplossing mogelijk: het systeem moet op het dak, waarmee ook de gevel aan de zijde van de IJssel omhoog moet worden getrokken. Hier werd een nieuwe omgevingsvergunning voor verleend, waartegen Struis bezwaar aantekende. Dommerholt: ,,Om te voorkomen dat er gewoon wordt doorgebouwd, vragen we nu de rechter om een bouwstop op te leggen. Daarnaast bereiden wij een andere juridische procedure voor, vanwege de schade die mijn cliënt lijdt en reeds heeft geleden.”

Schade

Het pand Nieuwe Markt 1G voor een symbolisch bedrag terugkrijgen, zou volgens Dommerholt genoeg compensatie bieden voor de ‘tienduizenden euro's’ bouwschade die Struis tot nog toe zou hebben geleden als gevolg van de bouw van het theater en de verwachte waardevermindering van Struis zijn woning. ,,Hij verliest een uniek uitzicht op de rivier en krijgt er een vreselijke installatie voor terug, die ook nog eens lawaai maakt.”