Volledig scherm
Skaeve Huse, een alternatieve woonvorm voor mensen die structureel woonoverlast veroorzaken en daardoor niet langer in hun woonwijk kunnen worden gehandhaafd, in Rotterdam. © ANP

Deventer wil plek voor mensen die tussen wal en schip vallen; mogelijk tóch ‘asowoningen’

In de zoektocht naar een geschikte plek voor Deventenaren die met psychische of andere problemen kampen en niet (meer) te handhaven zijn in een normale buurt, sluit de gemeente de Skaeve Huse (in de volksmond ‘asowoningen’) niet langer uit.

Eerder werd het plan voor de Skaeve Huses nog geschrapt, vanwege financiële redenen en omdat er nauwelijks nog bewoners voor in aanmerking kwamen. Nu wil Deventer deze groep mensen toch een plek geven. Het liefst in een apart onderkomen bij een bestaande woonvorm voor mensen met moeilijk gedrag.

De gemeente gaat de komende tijd in gesprek met zorginstellingen om te kijken waar ze deze groep mensen kunnen onderbrengen. ,,Eerder ging het om twee personen, maar inmiddels zijn dit er alweer zeven. De grootte van deze groep fluctueert sterk. Dat kan door van alles, bijvoorbeeld verhuizingen naar andere gemeente. De behoefte is dus niet verdwenen’’, zegt gemeentewoordvoerder Maarten Jan Stuurman.

Asowoningen vaak het eindstation

De optie van Skaeve Huse wordt niet uitgesloten. Stuurman: ,,Dat lijkt me niet de eerste optie, maar het blijft wel een mogelijkheid.’’ Een aantal andere steden hebben de containerwoningen al, zoals Rotterdam en Eindhoven.  Bewoners zijn mensen met psychische problemen of notoire overlastgevers. De elf aso-woningen in Rotterdam Overschie kenden het gewenste effect: de rust keerde terug in de straat waar de overlastgevers werden weggehaald. Alleen bleken de ‘asowoningen’ ook vaak het eindstation. Het leven van slechts drie van de veertien bewoners in Rotterdam was zodanig op de rit gebracht, dat ze weer in een normaal huis konden wonen.

Japanse duizendknoop

Het is niet de eerste keer dat in Deventer over onderdak voor mensen met psychische of andere problemen wordt gesproken. Eerder bleek een geschikte locatie, op redelijke afstand van de bewoonde wereld, maar ook weer niet te ver, niet voorhanden. Uiteindelijk rolde een braakliggend gebied aan de Holterweg uit de bus, pal naast het politiebureau. De hardnekkige woekerende Japanse Duizendknoop gooide daar roet in het eten. Verwijderen van het onkruid is lastig en kost tonnen. Alhoewel nu wel alternatieve en goedkopere methodes in beeld zijn, zoals met inzet van varkens. De Holterweg is volgens de gemeente nu zeker geen optie meer.

Twee mensen in beeld

Deventer schrapte de Skeave Huses deze zomer om geld vrij te spelen in de begroting. Die bezuiniging leverde 130.000 euro op én scheelde tonnen aan verwijderingskosten van het onkruid. Het besluit was volgens wethouder Carlo Verhaar (GroenLinks) te verdedigen omdat toen nog maar twee mensen in beeld waren voor  skeave huse. Corporatie Ieder1 kreeg de financiële bijdrage niet rond.

Volgens de gemeenteraad blijven situaties met mensen die problemen kunnen veroorzaken in woonwijken aanwezig en moet er uiteindelijk iets gebeuren. Burgemeester en wethouders moeten onder meer Iriszorg, Tactus (verslavingszorg) en corporaties bij het onderzoek betrekken. De gemeente verwacht komend voorjaar duidelijkheid te hebben over de mogelijke locaties.