Volledig scherm
© ANP XTRA

Kan een ziekenhuis patiënten ‘van ver’ weigeren?

Mag een ziekenhuis patiënten weigeren omdat ze buiten het verzorgingsgebied wonen? Die vraag is actueel nu het Deventer Ziekenhuis vanwege de enorme drukte besloten heeft om paal en perk te stellen aan de instroom van patiënten van buiten het ‘eigen‘ gebied.

Elk ziekenhuis heeft een verzorgingsgebied maar heeft ook ‘klanten‘ van daarbuiten, bijvoorbeeld dankzij bepaalde specialisaties of een academische status. En patiënten gaan ook regelmatig ‘shoppen‘ als de wachttijd voor een ingreep of behandeling in het dichtstbijzijnde ziekenhuis erg lang is. Zorgverzekeraars helpen daarbij.

Kiezen

Elke verzekerde mag zelf zijn ziekenhuis kiezen. ,,Maar dat betekent niet dat het ziekenhuis verplicht is om je als patiënt aan te nemen, bijvoorbeeld bij enorme drukte’’, zegt Thom Meens van de Patiëntenfederatie. ,,Net zoals je niet kunt afdwingen dat je per se door een bepaalde arts wordt behandeld.” Hij adviseert mensen voor wie het besluit van het Deventer Ziekenhuis problemen oplevert, om contact op te nemen met hun zorgverzekeraar. 

Plicht

Woordvoerder Nynke Wiersma van Eno (waar Zorgverzekering Salland onder meer onder valt) stelt dat het begrijpelijk is dat een ziekenhuis zich, in elk geval voor de basiszorg, op een eigen verzorgingsgebied richt. Maar, zegt ze, Eno spreekt ook een ‘doorleverplicht’ af met de ziekenhuizen waar ze zaken mee doet, ‘ongeacht de omstandigheden. Dat betekent dat ze onze verzekerden moeten aannemen, ook al wonen deze verzekerden niet in het verzorgingsgebied van het ziekenhuis’. Of het ziekenhuizen dan wel toegestaan is om mensen van buiten hun verzorgingsgebied lager op de wachtlijst te plaatsen, kon ze maandag niet nagaan.