Volledig scherm
Zo moet het er eind 2020 van bovenaf ongeveer uitzien op de rwzi van Deventer. Dan staan er pakweg 2700 zonnepanelen op het terrein van het waterschap. © WDOD

Krijgt Deventer volgend jaar zijn eerste zonneparkje?

Een ‘parkje’ van ongeveer 2700 zonnepanelen op het terrein van de rioolwaterzuivering in Deventer. Als het aan Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDOD) ligt is dit in 2020 een feit. Het heeft inmiddels de vergunning aangevraagd bij de gemeente Deventer.

Het waterschap is bezig met een verduurzamingsslag, waarbij een grote rol is weggelegd voor zonnepanelen op de eigen rioolwaterzuiveringsinstallaties, kortweg rwzi. In totaal gaat het om 40.000 zonnepanelen die in twee fasen moeten worden geplaatst op diverse locaties van het waterschap. Het streven is om in 2025 energieneutraal te zijn.

Dit jaar is WDOD begonnen met fase 1 van het omvangrijke zonneproject, waarbij het de bedoeling is acht rioolwaterzuiveringsinstallaties in onder meer Kampen en Zwolle zoveel mogelijk te laten draaien op de eigen zonnekracht. Fase 1 moet dit jaar afgerond worden, waarna in 2020 fase 2 kan beginnen.

4200 vierkante meter

Deventer maakt net als onder meer Heino, Raalte, Olst en Dalfsen deel uit van fase 2. In Deventer gaat het om de rwzi aan de Roland Holstlaan waar het waterschap op ongeveer 4200 vierkante meter 2700 zonnepanelen wil plaatsen. De verwachting is dat die samen ongeveer 650.000 kWh per jaar aan duurzame stroom opleveren. Dit is pakweg 60 procent van de energiebehoefte van de rwzi in Deventer.

Voor het totale zonneproject heeft het waterschapsbestuur 3,8 miljoen euro beschikbaar gesteld. De terugverdientijd wordt geschat op 10 tot 13 jaar. De zonnepanelen moeten minimaal 25 jaar blijven staan. Volgens waterschapswoordvoerder Joyce van der Vegte wordt na de rwzi's gekeken naar bijvoorbeeld gemalen en andere mogelijkheden op de eigen terreinen om zonne-energie op te wekken.

De gemeente Deventer is tot op heden zonneparkloos. Wel is een plan voor een park van 11 hectare met in totaal 41.000 zonnepanelen in Bathmen vergevorderd. Daarvan is het de bedoeling dat dit  in 2021 in bedrijf is. Anders dan het initiatief van het waterschap moet de Bathmense zonneweide duurzame energie opleveren voor de (directe) omgeving en is het de bedoeling dat inwoners kunnen meedoen en er ook de vruchten van kunnen plukken.