Volledig scherm
© De Deventer advocaat Jan Vlug maakt zich zorgen om de gefinancierde rechtsbijstand; reden voor de SP-fractie om Kamervragen te stellen.

Noodkreet Deventenaar Jan Vlug: Waarom moeten sociaal advocaten zoveel werk gratis doen?

Een noodkreet van de Deventer strafrechtadvocaat Jan Vlug over de gefinancierde rechtsbijstand wordt gehoord in de Tweede Kamer. SP-parlementariër Michiel van Nispen heeft Sander Dekker, minister voor Rechtsbescherming, om opheldering gevraagd. 

Jan Vlug postte afgelopen week op zijn persoonlijke site een blog over de gefinancierde rechtsbijstand. Afgelopen jaren zijn de vaste vergoedingen voor advocaten voor die juridische bijstand aan minderbedeelden door het Rijk teruggeschroefd, terwijl strafzaken steeds complexer worden en juist meer tijd van advocaten vergen zonder dat daar iets tegenover staat.

Frustratie

Binnen de advocatuur heerst al langer grote frustratie en boosheid over deze kaalslag van de sociale advocatuur; steeds meer sociale advocaten - Nederland heeft er zo’n 7500 - besluiten er mee te stoppen omdat ze er niet van kunnen leven.  Een plan van minister Dekker, eind vorig jaar, om de vergoedingen nog verder terug te dringen, leidde zelfs tot een korte staking onder advocaten. De Tweede Kamer moet dat plan overigens nog behandelen. 

Gratis

Jan Vlug somt in zijn blog op wat hij tegenwoordig allemaal gratis moet doen, wil zijn cliënt kwalitatief goede bijstand krijgen. Dat varieert van het bijwonen van een hele serie verhoren, beroepen en zittingen over de voorlopige hechtenis van cliënten, tot buiten de schuld van de advocaat om aangehouden zittingen. ,,En al die zaken komen met regelmaat voor’’, stelt Vlug desgevraagd. Onder de streep betekent het volgens de Deventenaar dat hij voor veel van dit soort zaken een halve dag in touw is en daar 60 euro voor krijgt. Vóór aftrek van benzine- en parkeerkosten. ‘Een kilometervergoeding van 9 cent, wie kan daar een auto van rijden?’ 

Quote

Het mooiste van dit werk is het beschermen van de burger tegen de grote boze overheid

Strafrechtadvocaat Jan Vlug

Conclusie

Vlugs conclusie: ‘We moeten steeds harder en meer werken en krijgen er steeds minder voor. (...) Ik merk voor het eerst dat het aan mijn motivatie knaagt. Moet ik dan maar geen verhoorbijstand leveren, geen schorsingsverzoeken doen, geen bezwaar maken tegen beperkingen en ga zo maar door? Dat is mijn eer natuurlijk te na. Maar de lol gaat er wel vanaf.’ Vlug schat dat 85 tot 90 procent van zijn eigen zaken gefinancierde rechtsbijstand betreft. Aan stoppen denkt hij echter niet: ,,Het mooiste van dit werk is het beschermen van de burger tegen de grote boze overheid.‘’ En een sterke overheid organiseert zijn eigen tegenspraak, maar hier is volgens Vlug sprake van het tegenovergestelde: de advocatuur wordt afgeknepen. 

Vragen 

SP’er Van Nispen heeft naar aanleiding van Vlugs blog Kamervragen gesteld; hij wil weten waarom Dekker het gerechtvaardigd vindt dat sociale advocaten zoveel werkzaamheden gratis moeten doen, terwijl strafprocessen steeds complexer worden en dus meer werk van een advocaat vergen. De SP’er wil dat Dekker op korte termijn de vergoedingen voor gefinancierde rechtshulp verhoogt. Die kans lijkt klein gezien diens voorstel om juist te bezuinigen op gesubsidieerde rechtsbijstand. 

Puinhoop

Minister Sander Dekker staat er al met al niet best op bij het Deventer advocatenkantoor Vlug Huisman Maarsingh Strafpleiters. Begin dit jaar al, hekelde Anno Huisman in de Stentor minister Dekker om zijn bezuinigingsplannen en de ‘organisatorische puinhoop’ bij het Openbaar Ministerie, waardoor kleine strafzaken onnodig enorm veel tijd, geld en ergernis kosten. Huisman nodigde Dekker toen uit om een dagje mee te komen lopen. Vlug: ,,We zijn toen gebeld door het ministerie dat Dekker voor een ‘urgent werkbezoek’ wilde langskomen. Dat is inmiddels een half jaar geleden of zo. We hebben nooit meer wat gehoord.’’

Sociale advocatuur, hulp voor mensen met de lagere inkomens

Gefinancierde rechtsbijstand, ook wel sociale advocatuur genoemd, is door de overheid gesubsidieerde juridische hulp (door een advocaat of mediator) voor mensen met een laag inkomen. Afhankelijk van het inkomen en de gezinssituatie betalen mensen die juridische hulp nodig hebben een eigen bijdrage aan de advocaat. De overheid vult de vergoeding voor de advocaat aan. Over de hoogte van die vergoeding is veel discussie.