Onrust onder buren op Borgele door aanpassing van snippergroen

Buren op Borgele maken zich zorgen over de aanstaande gelijkschakeling in het snippergroen. Allerlei huizen hebben al jaren een grotere tuin doordat ze delen van gemeentegrond bij het perceel hebben getrokken. De afspraken zijn zo verschillend dat Deventer nu iedereen hetzelfde aanbod wil doen. ,,Maar ik heb mijn grond al lang gekocht", zegt Ada Branderhorst vertwijfeld.