Volledig scherm
Een vuurwerkmagazijn van Wolff Vuurwerk in Twello. © Archieffoto Lisa Krikken/de Stentor

Ruim 2,1 miljoen kilo vuurwerk opgeslagen in gemeente Voorst

Wolff Vuurwerk in Twello mag maximaal 2.123.794 kg aan vuurwerk opslaan. Het bedrijf aan de Engelenburgstraat in Twello is verreweg de grootste Voorster speler. Andere vuurwerkaanbieders in de gemeente Voorst komen samen net boven de 50.000 kilo uit. Het totale aantal kilo's permanente en tijdelijke opslag aan vuurwerk dat is toegestaan is 2.174.543 kg.

Wolff maakt niet altijd volledig gebruik van zijn quotum. Dit blijkt uit de beantwoording van vragen van Gemeente Belangen door het college van burgemeester en wethouders.  De Omgevingsdienst Veluwe IJssel (OVIJ) en de brandweer hebben de gevraagde gegevens verstrekt.  

Vuurwerkverkopers hebben jaarlijks te maken met diverse controles van onder meer de sprinkler- en brandmeldinstallatie. De omgevingsdienst controleert of de bedrijven voldoen aan de voorschriften uit het Vuurwerkbesluit. Vuurwerkverkopers zijn verplicht vuurwerk in een explosievrije verpakking te (laten) vervoeren. Het uitpakken van een auto moet meteen bij aankomst en onafgebroken gebeuren, waarbij het vuurwerk direct in bunkers moet worden gelegd. 

 Veiligheidsrisico’s die voortvloeien uit het vervoer en de opslag van vuurwerk zijn, zo schrijft het college, nooit voor 100 procent uit te sluiten. 

Kleine overtredingen

De afgelopen jaren zijn alleen kleinere overtredingen vastgesteld zoals het ontbreken van een verbodsbord op open vuur en roken, van antistatische verpakking en het niet bijhouden van een logboek. ‘Tijdens voorcontroles informeert de omgevingsdienst de ondernemers over de voorschriften uit het Vuurwerkbesluit. Op die manier gaat daar een preventieve werking vanuit’, aldus het college.

Vuurwerk in de gemeente Voorst ligt opgeslagen op de locaties: Engelenburgstraat 31 in Twello (permanente opslag); Rijksstraatweg 80 in Voorst (tijdelijke opslag); Stellingmolenweg 12 in Voorst (tijdelijke opslag);  H.W. Iordensweg 79 in Twello (tijdelijke opslag); Broekstraat 35 in Klarenbeek (tijdelijke opslag);  Wijkseweg 7 in Terwolde (tijdelijke opslag);  Terwoldseweg 9 in Twello (permanente opslag); Domineestraat 18 in Twello (tijdelijke opslag) en  Wilpsedijk 14 in Wilp (tijdelijke opslag).

  1. Rechter wijst bezwaar af van islamitische basisschool De Zonnebloem in Deventer tegen nieuwe locatie

    Rechter wijst bezwaar af van islamiti­sche basis­school De Zonnebloem in Deventer tegen nieuwe locatie

    Het ziet ernaar uit dat islamitische basisschool De Zonnebloem in Deventer definitief verhuist naar het schoolgebouw aan het Andriessenplein in wijk De Vijfhoek. De rechter in Zwolle heeft het beroep dat het bestuur had ingesteld tegen het besluit van burgemeester en wethouders van Deventer ongegrond verklaard. De school vreest verlies van enkele tientallen leerlingen door de verhuizing.