Agelose boeren gaan op de knieën voor een eeuwenoud ritueel

videoBrood wordt er allang niet meer uitgedeeld, geld wel. Elk jaar op de tweede maandag na Pinksteren komen de boeren van Agelo bijeen bij het landkruis op de es. Een traditie van eeuwen maar nog altijd springlevend. Maandag was het weer zover.

Het is klokslag twee uur als ‘veurbidder’ Jan Tijink zegt: “Loa’w beginn’n.” De zon trilt boven de es en het is warm. Negen paar knieën buigen zich naar de keurig aangeharkte grond. Even later, in de stilte van de zomermiddag, klinken de oude woorden van het Onze Vader. Veel meer is er, behalve het Wees Gegroet, niet nodig. “Zo hebben we hier altijd gedaan”, zegt Ben Voorpostel. “En zo zullen we het blijven doen. Wat zo diep weg komt, moet je niet veranderen.”

Oldenzaal e.o.