Volledig scherm
Denekamp - Gemeentehuis raadszaal ambtsketen burgemeester gemeente Dinkelland editie alle Foto Carlo ter Ellen DTCT CTE20171023 © Carlo ter Ellen DTCT

Dinkelland aan de slag
met 75 jaar vrijheid

Inwoners van de gemeenten Dinkelland en Tubbergen kunnen ideeën, plannen en suggesties aandragen voor de viering van 75 jaar Vrijheid, volgend jaar. De gemeente Dinkelland heeft speciaal hiervoor een bijeenkomst belegd op donderdag 20 juni in het gemeentehuis in Denekamp. 

Ben Lensink
Denekamp

„Iedereen is welkom. We zijn benieuwd naar waar de bewoners mee komen”, zegt Gerard Wehkamp, die namens de gemeente het project coördineert. Wehkamp maakt er geen geheim van dat de rol van de gemeente vooral een ondersteunende zal zijn. „De opzet is dat de mensen het zelf oppakken, en waar  mogelijk begeleiden wij ze in de uitvoering van de plannen. Bijvoorbeeld bij de aanvraag van een vergunning, als daar sprake van is”, geeft Wehkamp als voorbeeld.

Inspiratie

Op 20 juni is de startbijeenkomst en kunnen belangstellenden behalve hun ideeën presenteren ook kennismaken, inspiratie opdoen en netwerken met inwoners van de verschillende kernen. Gerard Wehkamp probeert alles zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen. „Het kan zo maar zijn dat twee personen met nagenoeg een en hetzelfde idee rondlopen. Die brengen we dan bij elkaar, want het zou jammer zijn als in twee verschillende kernen mensen aan de slag gaan met eenzelfde activiteit”, aldus de coördinator. Hij streeft er bovendien naar een zo goed mogelijke spreiding over de hele gemeente. 

Verhalen

Op de burelen van het gemeentehuis zijn de afgelopen weken al enkele concrete ideeën beland. Zoals de uitgave van een boek over de bevrijding van Dinkelland. De opzet is dat uit de kernen zoveel mogelijk verhalen worden opgehaald. Verhalen met nabestaanden van mensen die de oorlog niet hebben overleefd, verzetsstrijders, personen die onderduikers hebben geholpen, noem maar op.

Vrijheidsbus

Verder wordt waar mogelijk aangehaakt bij provinciale of landelijke initiatieven. Zo toert een speciale Vrijheidsbus door de provincie en rijdt een Vrijheidsexpress door het hele land. Die laatst stopt waarschijnlijk ook in Dinkelland, verwacht Wehkamp. Vanuit de lokale bevolking is het idee geopperd om in Dinkelland - of verschillende kernen - een vrijheidsontbijt of -maaltijd te houden, waar iedereen op 5 mei aan kan schuiven. Ook sommige culturele instanties hebben al laten weten graag een bijdrage te willen leveren, zoals een Tubbergse big band en koren uit Dinkelland.

Veilig stellen

In de uitnodiging voor de startbijeenkomst op 20 juni wordt tevens de hoop uitgesproken op nieuwe tradities om na volgend jaar de vrijheid te vieren. Wehkamp: „We moedigen iedereen aan om met vernieuwende aspecten te komen. Alles wat tot nu toe nog niet gebeurt, is welkom. Het gaat er om, het herdenken veilig te stellen. Je zou na volgend jaar bijvoorbeeld de vrijheid in z’n algemeenheid kunnen herdenken.” Wehkamp gaat er van uit dat er van de gemeente en de provincie wel een financieel steuntje in de rug zal komen, bijvoorbeeld van beide een bijdrage van 5.000 euro. „Maar daar hebben we nog geen zekerheid over”, zegt hij.

Oproep

Op 2 april volgend jaar is het 75 jaar geleden dat de gemeente Dinkelland werd bevrijd en de gemeente volgt graag de oproep van het Nationaal Comité 4 en 5 mei om 75 jaar bevrijding op grootse wijze te vieren. De inwoners worden uitgedaagd om er samen een fantastisch vrijheidsfeest van de maken, aldus de gemeente in de uitnodiging voor de startbijeenkomst. De opzet is de organisatie van ‘een evenement waarbij naast het vieren van vrijheid ook het gesprek op gang wordt gebracht over de betekenis van de Tweede Wereldoorlog, de bevrijding en vrijheid voor nu en in de toekomst’. Als het aan de gemeente ligt, wordt het een feestprogramma in alle kernen.

De aftrap daarvoor is donderdag 20 juni van 19.30 tot 22.00 uur in het gemeentehuis in Denekamp. Daar zullen burgemeester John Joosten van Dinkelland en de Tubbergse wethouder Ursula Bekhuis-Groothuis een kort woord spreken. Belangstellenden kunnen zich per mail aanmelden bij g.wehkamp@noaberkracht.nl

Oldenzaal e.o.