Volledig scherm
De Bisschopsstraat door Weerselo. © Carlo ter Ellen

Dorpsraad Weerselo betwist afspraken over Bisschopstraat

WEERSELO - In Weerselo is onrust ontstaan over de aanpak van de Bisschopstraat. Volgens de Dorpsraad Weerselo wijkt het plan zoals dat na de zomer wordt uitgevoerd, fors af van de afspraken die daarover gemaakt zijn met onder meer de dorpsraad.

Woensdag om 19.30 uur in ’t Trefpunt is er een extra bijeenkomst in het dorp waarbij tekst en uitleg wordt gegeven door de gemeente Dinkelland en vertegenwoordigers van de provincie over de situatie en het plan van uitvoering.

Oversteekplaatsen

Een deel van de Bisschopstraat gaat in september op de kop om twee veilige oversteekplaatsen te maken, één ter hoogte van café Van Olffen, de andere ter hoogte van de vernieuwde Plus-supermarkt. Daarover is tussen diverse instanties enkele keren overleg gevoerd, en een akkoord bereikt. 

Nu blijkt volgens de dorpsraad dat afspraken over de kenmerken van het fietspad langs de Bisschopstraat, de plek van lantaarnpalen en de bredere trottoirs niet terug komen in het plan van aanpak. „Gesprekspartners na een akkoord negeren en met een kluitje in het riet sturen en ze niet serieus te nemen is funest voor de geloofwaardigheid van de gemeente”, aldus Marie-Chantal Metz van Lokaal Dinkelland die het onderwerp dinsdagravond tijdens de gemeenteraadsvergadering aanhangig maakte. 

Beste oplossing

Wethouder Ben Blokhuis wees er op dat is gekozen voor de beste oplossing. „We zijn bezig om te kijken of de trottoirs ter plaatse breder kunnen. Wat het ‘verhoogde’ fietspad betreft, daarvan is geconstateerd dat dat gevaarlijk is. De lantaarnpalen tenslotte, komen in het midden van de Bisschopstraat, zoals is afgesproken.” Blokhuis verwees naar notulen waaruit zou blijken dat dit ook zo was afgesproken. „Het is jammer dat de discussie nu weer opnieuw gevoerd gaat worden.”

Oldenzaal e.o.