Volledig scherm
De Bergvennen

Nieuwe fase Natura 2000 in Dinkelland

DENEKAMP - De gemeente Dinkelland en de provincie Overijssel gaan beginnen met de planuitwerking voor de gebieden die in aanmerking komen voor het Europese natuurbeschermingsproject Natura 2000. Gedeputeerde Hester Maij en wethouder Eric Kleissen hebben daarvoor de aftrap verricht.

De Ontwikkelopgave Natura 2000 zoals de planuitwerking officieel heet, geldt voor de gebieden Achter de Voort, Agelerbroek en Voltherbroek, Bergvennen en Brecklenkampse Veld en Lemselermaten.

In de afgelopen periode heeft de gemeente met alle betrokken partijen gekeken hoe de Natura 2000- opgave voor de genoemde gebieden kan worden uitgevoerd. In de planuitwerkingsfase die nu begint, moet er antwoord komen op alle vragen uit de verkenningen en gaan de gemeente en haar betrokken gebiedspartners aan de slag met het inrichtingsplan.

De Staatssecretaris van Economische Zaken heeft 162 Natura 2000-gebieden aangewezen in Nederland, vanwege het voorkomen van bijzondere natuurwaarden. In Overijssel liggen 24 van deze natuurparels, waarvan 6 (soms gedeeltelijk) in de gemeente Dinkelland.

Oldenzaal e.o.