Volledig scherm
Archiefplaat © Toma Tudor

Noodkreet: Tilligte wil op korte termijn twintig extra woningen

TILLIGTE - Er moeten op korte termijn 20 nieuwe woningen komen in Tilligte. Alleen op die manier kan het dorp z'n huidige voorzieningenniveau in stand houden.

Die noodkreet liet de Dorpsraad Tilligte dinsdagavond horen tijdens de commissievergadering Omgeving en Economie. Volgens de dorpsraad blijkt uit een enquête die ze zelf eind vorig jaar hebben gehouden, dat veel jongeren in het dorp willen blijven wonen, maar dat er onvoldoende woningen voor ze beschikbaar zijn. En die jongeren heeft het dorp hard nodig, meldde voorzitter Hans Haamberg van de dorpsraad gisteravond. „Zonder jongeren komen onze voorzieningen onder grote druk te staan.”

Jongeren

Haamberg wees erop dat het dorp nu over een relatief grote groep jongeren tussen 15 en 25 jaar beschikt. Die jongeren moeten voor het dorp behouden blijven, daarom zijn de extra woningen op korte termijn nodig. De groep jeugd die daarna komt is kleiner. „We komen als Tilligte in grote problemen als we deze huidige groep jongeren niet in ons dorp kunnen houden”, aldus Haamberg.

Hij staafde z'n betoog met cijfers: „Het aantal basisschoolleerlingen in het dorp is de afgelopen jaren teruggelopen van 85 naar 65 en als de jongeren vertrekken, zakken we terug tot onder de 50 leerlingen. Zorgelijk.”

Westkant

De dorpsraad heeft geconstateerd dat een nieuwe woonwijk aan de westkant van het dorp moet komen. In het dorp zelf zijn geen mogelijkheden voor een nieuwe wijk. Overigens moet in de nieuwe wijk ook plek zijn voor senioren die kleiner willen wonen. Ook daaraan is behoefte, zo blijkt uit de enquête.

Oldenzaal e.o.