Volledig scherm
Nieuwbouw. © ROBIN UTRECHT

Noord Deurningen krijgt huizen voor starters en senioren

NOORD DEURNINGEN - De kern Noord-Deurningen krijgt zes rijwoningen bedoeld voor starters en senioren op de woningmarkt. De woningen die in twee rijen van drie gebouwd worden, komen aan de Zuudplas. De aanpassing van het bestemmingsplan komt er op verzoek van de kernraad Noord Deurningen.

In 2012 besloot de Dinkellandse gemeenteraad dat aan de Zuudplas in het dorp uitsluitend vrijstaande en twee-onder-een-kapwoningen gebouwd mochten worden. Inmiddels is de nieuwbouw toe aan de derde fase. Omdat in het dorp nu vooral behoefte is aan starterswoningen en huizen voor senioren heeft de kernraad een verzoek gedaan het plan Zuudplas te herverkavelen, een verzoek dat gehonoreerd is door het college.

Twee rijen woningen

Besloten is nu twee rijen woningen van elk drie stuks te gaan realiseren. „Dit type woning is beter geschikt voor starters en senioren, twee belangrijke doelgroepen uit het gemeentelijk woonbeleid”, aldus het Dinkellandse college.

Om de zes nieuwe huizen mogelijk te maken is wel een bestemmingsplanwijziging nodig. Op die plek was ruimte voor maximaal zes woningen. De gemeente wijkt daarvoor af van het beeldkwaliteitsplan dat geldt voor die locatie. 

Woningen voor jongeren

Net als veel andere kernen in Dinkelland ‘schreeuwt’ Noord Deurningen om meer woningen voor met name jongeren. Op dit moment is voor die categorie woningzoekers nauwelijks aan bod. Door nu grote kavels in te ruilen voor kleinere kavels waardoor meer woningen gerealiseerd kunnen worden krijgen starters op de woningmarkt ook mogelijkheden voor een nieuwe woning. Een ontwikkeling die de kernraad Noord Deurningen van harte toejuicht.

Het nieuwe ontwerpbestemmingsplan voor Noord Deurningen ligt voor zes weken ter inzage. 

Oldenzaal e.o.