Volledig scherm
© Carlo ter Ellen

Op dit landgoed bij Denekamp komen noodgedwongen 21 woningen

DENEKAMP/BEUNINGEN – Wonen midden in de fraaie natuur van een heus landgoed. Wie daar wel oren naar heeft, krijgt daarvoor binnen afzienbare tijd de kans. Want de Edwina van Heekstichting heeft de ambitieuze plannen ontwikkeld om op het landgoed bij Denekamp 21 nieuwe woningen te bouwen.

En wel op 7 verschillende locaties op het 475 hectare grote landgoed. Daarvan liggen er vijf op het grondgebied van de gemeente Dinkelland en twee op Losserse grond.

Het gaat hierbij om locaties waar tot in de eerste helft van de vorige eeuw oude boerenerven stonden. Omdat ze in de weg of in het zicht stonden, heeft de laatste eigenaar van Singraven, Willem Frederik Laan, die erven grotendeels of geheel gesloopt. De Edwina van Heekstichting is met Dinkelland en Losser overeen gekomen om daar nieuw te bouwen in het kader van de rood voor groen-regeling.

Exploitatie
Dat betekent woningbouw in ruil voor groene diensten op het landgoed zoals de aanleg van wandelpaden, vispassages, verbetering van tuin en park en andere zaken.

De nieuwbouwplannen zijn uit nood geboren. Want de Edwina van Heekstichting legt al jarenlang zeker twee ton toe op de exploitatie. “En dat kan natuurlijk niet doorgaan”, zegt rentmeester Kees Jan Meijer. De stichting heeft er zeker 15 jaar over gedaan om in overleg met de gemeenten en de provincie tot deze bouwplannen te komen. De grond waarop de woningen komen te staan, blijft eigendom van de Van Heekstichting en wordt in erfpacht uitgegeven. Er komen in totaal 18 woningen – variërend in grootte – op kavels van ongeveer 1000 m2 en 13 zorgwoningen.

Oldenzaal e.o.