Volledig scherm

Rekenkamercommissie: DinkellandWerkt is mislukt

DENEKAMP - Het project DinkellandWerkt is mislukt. Dat concludeert de Rekenkamercommissie Dinkelland die onderzoek heeft gedaan naar de ontwikkelingen in de afgelopen drie jaar bij het bedrijf dat samen met de gemeente Dinkelland het Dinkellandse bedrijfsleven mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan werk probeerde te helpen.

De Rekenkamercommissie komt met vier oorzaken voor de mislukking van het project. Zo was het plan voor DinkellandWerkt bij de start niet duidelijk, was de structuur complex, verliep de communicatie tussen de verschillende organisaties stroef en schoot de aansturing en het toezicht tekort.

De Rekenkamercommissie concludeert verder dat de mislukking niet toe te schrijven is aan een persoon of instantie. "Noch het coóperatiebestuur, noch de stichtingsbestuurders, noch de Raad van Toezicht, noch de portefeuillehouder noch de ambtelijke directie heeft scherp toezicht gehouden op de gang van zaken."

De Dinkellandse politiek bespreekt de gang van zaken bij DinkellandWerkt in een extra commissievergadering op maandag 24 oktober, aanvang 19.30 uur en in de raadsvergadering van dinsdag 1 november, aanvang 19.30 uur.

Oldenzaal e.o.