Volledig scherm
Een boerderij bij Denekamp. Volgens de gemente Dinkelland houdt het waterschap te weinig rekening met landbouwers. archieffoto Carlo ter Ellen Denekamp Wolkenlucht met twentse saksische boerengevel editie stock Foto Carlo ter Ellen CTE20060401 © Carlo ter Ellen

Studenten helpen Dinkellandse agrariërs

DENEKAMP - Agrariërs in Dinkelland kunnen de hulp van studenten inroepen bij vraagstukken binnen hun bedrijf. Daarvoor hebben LTO Noord en de gemeente Dinkelland de samenwerking gezocht met onderwijsinstelling Aeres Hogeschool in Dronten.

De samenwerking krijgt vorm in de pilot met als naam AgroHUB. Hierin werken ondernemers, overheid en onderwijs intensief samen. Volgens LTO kunnen studenten een bijdrage leveren aan de versterking van de agrarische sector met meer inzichten en kennis. Daarbij wordt gedacht aan onderwerpen als de kringlooplandbouw, klimaat, energiebesparing of biodiversiteit. Ook een kritische doorlichting van je bedrijfsvoering is mogelijk.

Het is uiteindelijk de bedoeling dat  AgroHUB uitgroeit tot een platform waar agrariërs terecht kunnen met vragen voor onderzoekers bij onderwijsinstellingen. 

Alle agrariërs of groepen agrariërs, ook als degenen die geen lid zijn van de LTO-Noord, kunnen zich uiterlijk 1 maart met initiatieven melden bij het secretariaat: miranda.noltenwesterhof@gmail.com

Oldenzaal e.o.