Volledig scherm
Roland Schwind © Eigen foto

SCH Hengelo valt uiteen na floppen Hijschkamer

HENGELO - Voorzitter Roland Schwind en bestuurslid Dennis Assink van Stichting Centrumondernemers Hengelo (SCH) zijn opgestapt. Het floppen van de Hijschkamer is een belangrijke oorzaak, maar niet de enige oorzaak.

Het bestuur van SCH werd vorige week onaangenaam verrast door de mededeling van wethouder Bas van Wakeren dat de plannen geen doorgang kunnen vinden, omdat de kosten te hoog zouden zijn. ‘Na meer dan anderhalf jaar is de gemeente daar dus plotsklaps achtergekomen. Natuurlijk is dit een drogreden, tot dusverre wezen tussentijdse berekeningen anders uit’, aldus voorzitter Roland Schwind, die zijn aftreden aankondigt en alleen nog lopende zaken wil afhandelen. Hij verwijt de gemeente incompetentie en gebrek aan ‘lef en ambitie’.

Quote

Wij weten ook niet anders, dan dat de plannen voor de Hijschka­mer nog steeds door een grote meerder­heid van de onderne­mers worden gedragen

Voorzitter Roland Schwind

Veel energie gestoken

Schwind, in een persverklaring: ‘Wij weten ook niet anders, dan dat de plannen voor de Hijschkamer nog steeds door een grote meerderheid van de ondernemers worden gedragen, en dat zij geloof hebben in de reuring en economische spin-off dat van een dergelijk centrumproject mag worden verwacht. En nee, met nagenoeg geen invulling van extra commerciële ruimtes.’

De SCH heeft samen met Stichting Vastgoed Hengelo en Hengelo Promotie veel energie gestoken in het project Hijschkamer. ‘Samen met voornoemde partners hebben wij destijds in 2017 het zogenaamde Integraal Actieplan voor een vitale Hengelose binnenstad opgesteld, nadat de gemeente aanvankelijk enkel van plan was de steentjes op de Enschedesestraat te verkleuren en de parkeerplaatsen rondom het Burgemeester Janssenplein om zeep te helpen’, aldus Schwind.

‘Eén van de hoofdpijlers van het Actieplan was de transformatie van het marktplein. Door incompetentie van de gemeente en het ontbreken van lef en ambitie lijken wij voor wat betreft het marktplein weer terug bij af. Ook van de overige punten uit het Actieplan is nog maar bitter weinig terechtgekomen.’

Quote

Door het ontbreken van lef, ambitie en incompeten­tie bij de gemeente lijken wij voor wat betreft het marktplein weer terug bij af

Voorzitter Roland Schwind

Brandbrief

In februari stuurde SCH nog een brandbrief naar de binnenstadswethouders Bas van Wakeren en Gerard Gerrits. Daarin werden zorgen geuit over de voortgang op tal van onderwerpen uit het Actieplan. ‘Klaarblijkelijk nog steeds aan dovemansoren gericht.’ Dennis Assink heeft aangegeven zijn bestuursfunctie per direct neer te leggen. Schwind voelt zich ‘als voorvechter voor het geheel te zeer verantwoordelijk voor de gang van zaken. Totdat er een opvolger is gevonden, zal ik aanblijven om lopende zaken af te handelen.’

De overige bestuursleden hebben zich bereid verklaard in ieder geval tot het einde van deze BIZ-periode (eind 2020) aan te blijven. Schwind: ‘Vooral vanuit de overtuiging, dat een stevige BIZ / SCH enorm belangrijk is voor ondernemers en bezoekers van de binnenstad van Hengelo, ondanks maar misschien juist wel vanwege deze gemeente. Ik wil jullie dan ook vragen hen de komende periode zoveel mogelijk te steunen en wil eenieder graag oproepen met kandidaten te komen voor de rol van voorzitter en bestuurslid SCH.’

In samenwerking met indebuurt Hengelo

Hengelo e.o.