De verrommeling sinds diftar is velen een doorn in het oog. Maar voor omgekeerd inzamelen is het nog te vroeg.
Volledig scherm
De verrommeling sinds diftar is velen een doorn in het oog. Maar voor omgekeerd inzamelen is het nog te vroeg. © Wilco Louwes

'Vanaf volgend jaar omgekeerd inzamelen in Enschede onhaalbaar'

ENSCHEDE - De tijd is nog niet rijp om in Enschede al op 1 januari 2019 over te stappen van diftar op het omgekeerd inzamelen van huishoudelijk afval.

De gemeente komt tot die conclusie in de evaluatie van een jaar diftar. Sinds vorig jaar wordt een proef omgekeerd inzamelen van afval gehouden in Pathmos. Omgekeerd inzamelen komt erop neer dat burgers hun restafval zelf moeten wegbrengen en niet meer kunnen aanbieden in een eigen restafvalcontainer.

Maar hier zitten nog heel wat haken en ogen aan. De geplande introductiedatum van 1 januari 2019 is volgens de gemeente zelfs onhaalbaar. "De inzameling van omgekeerd inzamelen vraagt een zorgvuldig traject met onze inwoners. Dit vraagt om meer voorbereidingstijd dan vooraf ingeschat."

Uit een enquête onder inwoners van Pathmos is gebleken dat men over het algemeen tevreden is over diftar. Wel zien mensen de verrommeling toenemen. "Men is gehecht aan de restafvalcontainer en is (nog) niet bereid om het restafval zelf weg te brengen", concludeert de gemeente. "Men heeft nog liever een vierde verpakkingencontainer of is bereid om het verpakkingenafval weg te brengen. Het lijkt er op dat er binnen de wijk Pathmos geen draagvlak is voor het omgekeerd inzamelen."

Moeizaam

De pilot in Pathmos verliep moeizaam. In de projectgroep zaten ook inwoners uit de wijk, maar die trokken zich na enige maanden terug, op de vertegenwoordiger van de wijkraad na. Daarop ging de projectgroep zelf de wijk in.

De projectgroep adviseert om eerst een onderzoek onder de bevolking te houden naar de haalbaarheid van een keuzemodel. Laagbouwhuishoudens kunnen kiezen welke afvalstromen aan huis worden opgehaald in een minicontainer (papier, verpakkingen, gft en/of restafval) en welke afvalstromen zij zelf wegbrengen naar een verzamelcontainer. Dit zou kunnen betekenen dat er een verpakkingencontainer wordt ingevoerd en de inzameling van losse zakken ook voor laagbouw wordt stopgezet.

© Newsroom Enschede, de samenwerking tussen TC Tubantia en 1Twente Enschede

In samenwerking met indebuurt Enschede

Enschede e.o.