Volledig scherm
Een vwo-leerlinge maakt het examen Nederlands. © Bakker Peter

Nieuwe stroom klachten verwacht over vwo-examen Nederlands

Het vwo-examen Nederlands blijft de gemoederen bezig houden. Als vanmiddag het correctiemodel gepubliceerd wordt, verwacht het LAKS een nieuwe stroom klachten over de eindtoets die al een alltime klachtenrecord vestigde. Het College voor Toetsen en Examens (CvTE) reageert op de kritiek.

,,Inhoudelijke opmerkingen kunnen leiden tot een aanvulling op het correctievoorschrift of worden meegenomen bij de normering of het maken van toekomstige examens’’, komt woordvoerster Willemijn Leene allereerst met een geruststelling voor vwo-scholieren.

De CvTE-zegsvrouw heeft wel enig idee hoe het komt dat vwo-Nederlands jaarlijks zoveel discussie oproept. ,,Het wordt gemaakt door alle vwo-leerlingen en is als eerste aan de beurt in het rooster.’’

Verantwoordelijk

Quote

Het examen Nederlands wordt gemaakt door docenten Nederlands.

Willemijn Leene, CvTE

Het CvTE is verantwoordelijk voor de centrale examens. Het college moet zich voor wat er getoetst wordt echter houden aan het vastgestelde examenprogramma. ,,Het examen Nederlands wordt gemaakt door docenten Nederlands. Op die manier nemen we de ervaring en de mening van docenten mee. Ook gaat het CvTE regelmatig in gesprek over het examen Nederlands, onder meer met het sectiebestuur Nederlands van de Vereniging Leraren Levende Talen.’’

Dat het antwoordmodel voor vwo-Nederlands pas twee dagen ná het examen verschijnt, is nieuw. ,,Die proef met het correctievoorschrift doen we omdat we verwachten zo het correctievoorschrift te verbeteren en daarmee klachten daarover te ondervangen.’’

Lees alles over de examens in ons dossier.