Volledig scherm
geld biljetten euro vijftig stock money © Thinkstock

Begroting Haaksbergen: uitstel voor scholen, N18 alleen met geld van derden

HAAKSBERGEN - De begroting voor 2020 ligt bij de gemeenteraad. Met daarin verwerkt geld voor Het Assink lyceum, zoals de gemeenteraad in augustus eiste. Helemaal zoals bedoeld, lijkt het niet, maar de nieuwbouw loopt waarschijnlijk maar een jaar vertraging op en dat zal zwaar wegen.

Een hoop mitsen en maren daargelaten, kan de schop in 2021 de grond in en zullen de leerlingen schooljaar 2022-2023 onder de pannen zijn. Mits de gemeenteraad akkoord gaat met de plannen, de provincie de begroting goedkeurt, Assink voorfinanciering kan regelen en de bestemmingsplanwijziging niet op grote problemen stuiten. De gemeente zal dan vanaf 2023 een half miljoen euro per jaar bijdragen, 40 jaar lang. En in 2020 50.000 euro voorbereidingskrediet beschikbaar stellen, waarmee heel letterlijk genomen, aan de eis van de gemeenteraad wordt voldaan dat in 2020 geld naar de school gaat.

Ook voor nieuwbouw van Dr. Ariënsschool/Holthuizen staat geld gepland, met ingang van 2023, waarbij het college hoopt op eenzelfde financieringsconstructie waar het Assink nu aan werkt. Het schoolbestuur leent zelf geld, tegen lager tarief en de gemeente betaalt jaarlijks een vast bedrag voor aflossing.

Kulturhus

Voor het kulturhus staat nog steeds de eerder voorgestelde 60.000 euro jaarlijks extra in de meerjarenprognose. Niet meer zoals de instelling vraagt, maar ook niet minder zoals sommige raadsfracties in gedachten hebben. Daar wordt in de raad sowieso zeer verdeeld over gedacht.

Snelheid N18 deels omlaag

Opmerkelijk is de N18, waar inderdaad geen gemeentelijk geld in wordt gestopt, op aandringen van de voltallige raad. Geld van Rijkswaterstaat en provincie gaat vooral naar onderhoud en enkele noodzakelijke aanpassingen. De snelheid tussen Usselo en de Noordsingel gaat terug naar maximaal 60 kilometer per uur. Daar zijn verkeersplateaus voor nodig, waar bussen en landbouwverkeer weinig hinder van hebben. De kruising bij de Wiedenbroeksingel gaat op de schop, kosten: 1 miljoen euro. Geld voor maatregelen om de snelheid tussen Noordsingel en de Eibergsestraat omlaag te brengen is er de komende jaren niet, daar blijft 70 gelden. Vanwege de financiële nood moet de aanpak in fasen gebeuren.

Rode cijfers

Al met al komt Haaksbergen onder de streep de komende 2 jaren geld te kort. In 2020 ruim 2 miljoen, in 2021 nog steeds een kleine 700.000 euro. Pas in 2022 gaat het weer bergopwaarts, en schrijft Haaksbergen 845.000 euro in de plus. Het jaar erna 1,2 miljoen. Dan kunnen er weer reserves worden aangelegd.

Preventief toezicht

De vraag is of de provincie met deze rode cijfers kan leven. Daar is al het nodige vooroverleg geweest, waarbij expliciet is meegedeeld dat dit preventief toezicht tot gevolg kan hebben. Voordat Zwolle beslist, moet eerst de raad de begroting goedkeuren. Eventuele wijzigingen wegen mee bij het oordeel van de provincie. Haaksbergen is niet de enige gemeente in Overijssel die kampt met de gevolgen van de decentralisatie van jeugdzorg en WMO. Het beschikbare budget dat het Rijk levert is bij lange na niet genoeg om de kosten te dekken en dat leidt overal in het land tot problemen. Ook dat zal meespelen bij het oordeel uit Zwolle.

  1. Sterren Stralen-boom bij Danspaleis komt uit Beckum

    Sterren Stra­len-boom bij Danspaleis komt uit Beckum

    NEEDE/EIBERGEN - De grote kerstboom van de actie ‘Sterren Stralen’ van de Rotaryclubs Neede en Haaksbergen komt dit jaar uit Beckum. Na een oproep meldde zich de familie Winters met een mooie grote spar uit haar tuin. De boom werd afgelopen weekend gezaagd en naar de plek gebracht waar sinds 2004 elk jaar lichtjes voor het goede doel worden ontstoken: op de driesprong van Eibergen, Haaksbergen en Neede bij het voormalige Danspaleis en de oude N18.

Enschede e.o.