Volledig scherm
© Lars Smook

Provincie waarschuwt: financieel toezicht Haaksbergen dreigt

HAAKSBERGEN - Verscherpt financieel toezicht door de provincie dreigt opnieuw voor Haaksbergen. Door oplopende kosten voldoet de begroting niet aan de kaders. Een forse verhoging van de onroerendezaakbelasting (ozb) moet armslag geven.

Die waarschuwing heeft de provincie Overijssel vorige week afgegeven, bleek woensdag tijdens een bijeenkomst waarin het college de raad informeerde over de weinig rooskleurige begroting voor volgend jaar. ‘Wij verwachten dat de gemeente een begroting gaat vaststellen waarbij zowel de begroting als de meerjarenraming niet zullen voldoen aan het Gemeenschappelijk financieel toezichtkader. In dat geval kan er sprake zijn van preventief toezicht’, waarschuwt de provincie. Geld voor nieuw beleid kan de gemeente dan ook niet vrijmaken, aldus Overijssel.

Forse stijging ozb

Eerst de financiën op orde en zorgen voor een sluitende begroting, luidt de provinciale opdracht. Het college wil dat bereiken door extra geld te vinden en door te bezuinigen. Dat extra geld wil het college binnenhalen via ‘een stevige verhoging van de onroerendezaakbelasting’, gaf wethouder Louis Koopman aan. De eerder genoemde verhoging 10 procent voor woningeigenaren moet volgens het college naar 25 procent. De verhoging voor bedrijfspanden wordt opgehoogd van 20 naar 35 procent. Met deze extra inkomsten wil de wethouder tegenvallers in met name het sociaal domein opvangen.

Alsnog toezicht

Op die post wil het college volgend jaar 200.000 besparen, oplopend tot 1,3 miljoen in 2023. En ook door de aanpassingen van de oude N18 verder te versoberen, moet er meer geld in kas blijven. De lastenverhoging voor de inwoners en de bezuinigingsvoorstellen ten spijt: de maatregelen bieden geen garantie dat de gemeente niet alsnog onder toezicht komt te staan. Of, zoals Koopman dat aangaf: „Er hangen donkere wolken boven Haaksbergen.”

De gemeenteraad buigt zich volgende maand over de voorstellen van het college.

Enschede e.o.