Volledig scherm
Bewoners aan oude N18-rondweg willen een maximumsnelheid van 50 kilometer. © Emiel Muijderman

Raad Haaksbergen staat op geld voor nieuwbouw Assink; college trekt kadernota terug

HAAKSBERGEN - De gemeenteraad van Haaksbergen wil toch geld voor nieuwbouw van Het Assink lyceum in de begroting voor 2020. De voltallige raad diende woensdagavond een motie in van die strekking. Reden voor het college van B en W om de kadernota, de ontwerpbegroting voor 2020, terug te trekken.

Meer ruimte

Leek het in het begin van de avond nog dat twee grote coalitiepartijen het college een beetje meer ruimte wilden geven om geld te vinden voor het Assink, later was die wil er duidelijk niet. Oorspronkelijk pleitten CDA en PvdA voor een nieuw voorstel voor alternatieve financiering dat de raad eind van dit jaar tegemoet kon zien, dus nadat de begroting voor volgend jaar rond was. Uiteindelijk eisten alle acht fracties gezamenlijk dat dit voorstel er in oktober al zal liggen en dat in de begroting van 2020 alvast ruimte wordt gemaakt hiervoor.

Moties

Er waren meerdere moties en amendementen voorbereid door verschillende partijen. Algemene teneur was dat de partijen in het geheel niet tevreden waren met de voorstellen voor de financiën volgend jaar, zoals het college van B en W opnieuw in de Kadernota heeft verwoord.

Onvrede

Veel onvrede over deze ‘aangepaste’ Kadernota. De wensen van de raad waren duidelijk op 9 juli, toen de raad over de eerste versie van de Kadernota vergaderde en het college zijn huiswerk opnieuw liet maken. Assink lyceum prioriteit, N18 uitstellen en nog een aantal wijzigingen.

Maar in de nieuwe versie stond het er vrijwel hetzelfde in. ‘Ie heurt wa good, maar ie luustert slech’, citeerde Patrick ten Voorde (CDA) Boh Foi Toch. Annette Nijhuis (Haaksbergen Centraal) vond het meer Road to Nowhere, zoals de Talking Heads ooit zongen.

Uitstel onbespreekbaar

Opnieuw werd raadsbreed gezegd: uitstel van Assink tot 2024 is onbespreekbaar. Waarbij zowel PvdA, bij monde van Thij Looman en CDA, al lieten doorschemeren dat zij niet verwachtten dat de nieuwbouw alsnog in de begroting voor 2020 een plekje kon krijgen. Maar beiden waren ook stellig in hun wens dat het college nog dit jaar met een nieuw voorstel voor nieuwbouw moet komen, met alternatieve financiering op een veel eerder tijdstip.

Uiteenlopend

Daarnaast waren de ideeën wat uiteenlopender. Bijvoorbeeld met betrekking tot het kulturhus waar D66-fractievoorzitter Gert Jan Vonkeman opnieuw vroeg naar de mogelijkheid om de huurachterstand voorlopig op te schorten. Iets wat wethouder Louis Koopman een buiging vond voor slecht beleid, een signaal dat hij niet wil afgeven. Tegelijkertijd willen DJW en Haaksbergen Centraal er helemaal geen geld instoppen, zolang er geen concrete verbeteringen in zicht zijn. Maar ook dat is volgens Koopman onverstandig vanwege de grote gevolgen. Weer anderen stelden dat nu al duidelijk is dat 60.000 euro niet voldoende zal zijn.

Ozb

Ook met betrekking tot de ozb zaten de fracties niet op een lijn. Zo wilde de VVD een motie indienen. Fractievoorzitter Bart Woortman wil dat deze maximaal 5 procent voor woningen en 10 voor bedrijfspanden mag zijn, de helft van de voorgestelde 10 en 20 procent. Ook voor DJW en DAP was de verhoging onbespreekbaar want zo werden de tekorten waar het college verantwoordelijk voor is op de burger afgewend. De PvdA, hoewel niet blij met de verhoging, vond deze gezien de omstandigheden wel begrijpelijk.

‘Niet verantwoord’

Burgemeester Rob Welten nam het op voor zijn collegeleden, met betrekking tot de kritiek dat er niet geluisterd werd. Hij begreep de teleurstelling en de kritiek, maar gaf aan dat het college vooral niet toe kon geven aan de wensen van de raad omdat dit niet verantwoord zou zijn gezien de financiële positie van Haaksbergen, dat op grote tekorten afstevent. Er zijn hier en daar wijzigingen doorgevoerd, maar meer zou niet verantwoord zijn, vond Welten.

Enschede e.o.