Waarom zou gemeente privémonument onderhouden?

We raken gewend aan de particuliere monumentjes voor overledenen in de openbare ruimte. Maar wie is er verantwoordelijk voor het onderhoud?

Overal in de wereld kan men de stille getuigen vinden van mensen die daar, op die specifieke plek zijn overleden. Het gaat dan om jongens en meisjes, mannen en vrouwen, kinderen ook, die onder meer het leven hebben gelaten in het verkeer, van een hoogte gevallen zijn, verdronken zijn, soms ook het slachtoffer zijn geworden van geweld. Het zijn persoonlijke monumentjes, opgericht door de familie en vrienden ter nagedachtenis aan de overledene. Het vormen uitzonderingen op de regel dat wij overledenen op speciale begraafplaatsen en/of thuis gedenken. Een vergunning voor zo’n monumentje zal, zo vermoed ik, welhaast nooit zijn verleend. Dergelijke monumentjes zullen in Nederland vast ook overal worden gedoogd, uit piëteit.